Online loopbaanleren 

LoopbaanFit

De leerling eigenaar van zijn loopbaan. Praktijkervaringen opdoen. Dialogisch. LOB met ouders en leraren. Inmiddels zien we vergelijkbare uitgangspunten in wetenschap en politiek. De uitdaging ligt nu in het vormgeven in de praktijk.

loopbaanfit loopbaangroep

Loopbaancompetenties zijn de sleutel in de ontwikkeling van keuzecapaciteit (de capaciteit om op elk moment in je leven meerdere passende keuzemogelijkheden te hebben). Leerlingen ontwikkelen dit wanneer zij reflecteren op een moment in een eigen ervaring die een emotie opriep. Dit is moeilijk en gaat in kleine stapjes. Veel kleine stapjes leiden tot zichtbare ontwikkeling. Tegelijkertijd weten we dat het brein van leerlingen zich door oefening ontwikkelt en initieel moeilijke dingen hen steeds gemakkelijker afgaan.

De leerling centraal

Loopbaanleren draait om de leerling. Die moet fit worden, loopbaanfit. Daarvoor is veel trainen belangrijk. Elke leerling zou zich wekelijks bewust of onbewust met reflectie op zijn ervaringen bezig moeten houden. Specifiek over een ervaring die bij hem of haar een emotie opriep. Daarbij helpt het als de leerling kan trainen (reflecteren) op elk moment dat hij of zij dat zelf wil.

Ouders en leraren betrokken

Bijna alle ouders vinden hun kind het belangrijkste in hun leven. De toekomst van hun kind gaat hen aan het hart. Om een bijdrage aan die toekomst te leveren zouden ze elke week een kort gesprek met hun kind over een ervaring kunnen houden. Met deze dialoog dragen ze bij aan de ontwikkeling van het zelfbeeld van hun kind en stimuleren ze hen in het zetten van stappen in hun loopbaan, zoals het opdoen van praktijkervaringen. Hetzelfde geldt voor leraren in de les. Ze kunnen niet alleen de leerling in het leren van een vak, maar ook in hun loopbaan stimuleren.

De vraag

De vraag is hoe je LOB vormgeeft in de school zodat elke leerling loopbaanfit wordt.

De uitdagingen

Natuurlijk zijn er tal van factoren die een rol spelen. We zien drie belangrijke ‘menselijke’ uitdagingen die moeten worden overwonnen:

  • Hoe krijg je leerlingen in beweging voor hun loopbaan terwijl er zoveel leuke dingen te doen zijn? Leerlingen zijn vaak met heel andere dingen bezig. Hoe worden ze dan eigenaar in plaats van uitvoerder?
  • Wat is er voor nodig om ouders met drukke levens te betrekken bij de loopbaan van hun kind? Al zouden ze willen, in de praktijk hebben ze lang niet altijd de tijd en/of vaardigheid om hun kind te begeleiden.
  • Hoe krijg je een leraar zo ver om in ‘zijn’ klas aandacht te besteden aan LOB?
Het vervolg

In de maanden tot de zomer gaan we op onderzoek uit.

  • Kwalitatief door gesprekken met leerlingen, leraren en ouders
  • Kwantitatief met een online survey
Denk en doe mee!

Jouw ideeën en vragen zijn van groot belang.

  • Welke vragen leven er bij jou?
  • Wat zijn jouw uitdagingen in dit kader?
  • Wil je meedoen of meedenken?

Aarzel dus niet om ze te delen via Twitter (tweet mee via #loopbaanfit) of de LinkedIn groep.

Lees hier de resultaten van het onderzoek.

Ga naar de website van LoopbaanFit

Loopbaangroep

Loopbaangroep