Zo vergroot je het toekomstig werkgeluk voor jongeren

Drie tips om nu vanuit huis mee aan de slag te gaan

Waar is jouw leerling goed in en wat vindt hij of zij belangrijk? Juist dát geeft richting aan wat je kunt doen, wat je kans op levens- en werkgeluk vergroot. Bij het ontwikkelen van een zelfbeeld en van zelfsturing spelen docenten een cruciale rol. Juist nu is het de tijd om te oefenen met leerlingen hoe ze om kunnen gaan met veranderingen. En daarom heb ik 3 tips:

"Haal de zekerheid uit jezelf"

In tijden van crisis als deze is het fijn en verstandig om juist nu samen met je leerlingen na te denken over hun toekomst. Als tijden onzeker zijn, zoals werk in de toekomst, maar ook nu dat dingen om je heen veranderen, kun je geen zekerheid meer te halen uit dat je weet hoe het werkt of hoe werk eruitziet. Die zekerheid moet vanuit jezelf komen. Hoe? Bekijk en/of lees deze tips van Marinka Kuijpers:

TIP 1: GEBRUIK ERVARINGEN OM ZE TE LEREN REFLECTEREN

Laat ze gevoel ontwikkelen voor ervaringen die hen raken in deze crisis. Vraag bijvoorbeeld – liefst via beeldcommunicatie – wat ze erg vonden, wat hen ergerde, waar ze over na bleven denken, wat ze goed vonden wat een ander deed, waar ze trots op zijn wat ze zelf hebben gedaan. Laat ze daarnaast ook hun verstand ontwikkelen door ze te laten nadenken en woorden geven aan wat ze belangrijk vinden. Laat ze de zekerheid uit zichzelf halen. Daarover gaat ook mijn ‘ LOB idee 1’ video hiernaast.

TIP 2: LAAT LEERLINGEN HUN ZELFBEELD GEBRUIKEN OM NU OM TE GAAN MET ONZEKERHEID 

Help leerlingen actie te ondernemen in waar zij zich ertoe voelen doen in deze crisissituatie. En niet zomaar in de actie schieten, maar eerst onderzoek doen naar waar ze dan het beste kunnen doen, mensen vragen en er bij betrekken. Ze kunnen ervaren hoe ze zelf regie kunnen nemen in hun leven. Vanuit hun zelfbeeld. Dat maakt ook gelijk het reflecteren op motieven en kwaliteiten duidelijk. En ze kunnen hun netwerk versterken wat ze later ook weer kunnen gebruiken. Heb het daar met ze over.

TIP 3: DRAAG BIJ AAN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Top slot: zorg dat je als docent bijdraagt aan de verandering van het onderwijs en dat loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling onderdeel wordt van het curriculum. Nu veel online mogelijk wordt, kan er ruimte worden gecreëerd voor het begeleiden van leerlingen. Help leerlingen leren voor hun toekomst en laat hen ervaren hoe ze kunnen zorgen voor hun eigen geluk en dat van anderen.

Wil je als school jouw visie slim verbinden aan LOB en toekomstgericht opleiden? Merk je dat belangrijke LOB-stakeholders niet altijd op één lijn zitten? Wil je met elkaar heldere afspraken maken over de doelen en een praktische aanpak? Onze experts helpen scholen zich te ontwikkelen naar toekomstgerichte scholen. Bijvoorbeeld met de workshop ‘Onze Toekomstgerichte school’ als energiek startpunt. Wil je meer weten? Neem contact op met ons via 06 34 11 47 30 of info@loopbaangroep.nl 

Deel deze training: