Prinsjesdag '22:

Plannen voor onderwijs en persoonlijke ontwikkeling

Terugdringen van personeelstekorten, gelijke kansen voor iedereen en verbetering van aansluiting op de arbeidsmarkt. Er speelt zich nogal wat af in ons land op dit gebied. We zijn dan ook verheugd om in de dinsdag gepresenteerde miljoenennota terug te lezen dat het kabinet vanaf 2023 voortaan jaarlijks € 350 miljoen extra uittrekt voor het MBO. Met dit geld moet o.a. het vroegtijdig schoolverlaat worden teruggedrongen. Ook stelt het kabinet geld beschikbaar waarmee iedereen evenveel kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Dat juichen we vanuit Loopbaangroep alleen maar toe. Maar we constateerden nog meer:

De historische krapte op de arbeidsmarkt blijft een probleem dat alleen maar groter lijkt te worden. Werkgevers hebben een essentiële rol bij het oplossen van personeelstekorten, maar scholen en leerlingenbegeleiders hebben de belangrijke taak om leerlingen ne studenten te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt die hen past! Fijn om in de miljoenennota terug te lezen dat er betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen geboden kunnen gaan worden, want armoede in Nederland is een groot probleem aan het worden. En zo komen we ook uit bij de kansgelijkheid van jongeren.

Gelijke kansen
Alle Nederlanders moeten mee kunnen komen en dezelfde mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. De dalende trend in onderwijsprestaties in het primair en voortgezet onderwijs is zorgelijk voor de kansengelijkheid en het verdienvermogen van Nederland. Om die dalende trend om te buigen, stelt het kabinet structureel 1 miljard euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering, en 800 miljoen euro voor goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners. Voor het vergroten van kansengelijkheid komt ook structureel 1 miljard euro beschikbaar.

Bevorderen kansgelijkheid en verbeteren aansluiting arbeidsmarkt
De regering geeft de komende jaren veel geld uit aan onderwijs en gelijke kansen. Voor het mbo trekt het kabinet vanaf 2023 voortaan jaarlijks € 350 miljoen extra uit. Dit geld gaat onder meer naar:

 • Het bevorderen van de kansengelijkheid, waaronder:
  – uitbannen van stagediscriminatie;
  – tegengaan van voortijdig schoolverlaten;
  – begeleiding van kwetsbare studenten van school naar werk.

 

 • Het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs tot de arbeidsmarkt:
  – verstevigen van loopbaanoriëntatie en begeleiding;
  – stimuleren van aanbod van bbl-opleidingen voor zij-instromers, met speciale aandacht voor kraptesectoren.

 • Het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie:
  – verder uitbouwen van practoraten (expertiseplatform)

Gelijke kansen voor alle leerlingen:
Iedereen moet evenveel kans krijgen om zich te ontwikkelen. Voor gelijke kansen op ontwikkeling stelt het kabinet de komende jaren bij elkaar € 1 miljard beschikbaar. Daarvan besteedt het ministerie van OCW € 34 miljoen aan extra activiteiten en ondersteuning op en rond school voor leerlingen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, techniekles, sport, maar ook LOB.

Bijscholen van leraren en schoolleiders
Voor het bijscholen van leraren en schoolleiders trekt het kabinet jaarlijks extra geld uit (€ 128 miljoen, jaarlijks vanaf 2023). Als v voorvechters van persoonlijke ontwikkeling vinden we dit een goede beweging. Want ook voor leerkrachten en schoolbestuur stopt het leren niet na de betreffende opleiding. Je blijft een leven lang leren en ontwikkelen. Invloed hebben op je eigen loopbaan draagt bij aan werkgeluk. Daarom zetten wij ons in voor het organiseren van de werk – en leeromgeving. Van jou, of je werknemer.
Zo ontstaat er ruimte voor ontwikkeling én is de kans op werkgeluk groot. Daar doen we het voor!

Ga daarom nu in gesprek met onze experts en bekijk waar jouw schoolteam behoefte aan heeft. Als team én als individu. Dan kunnen we met elkaar werken aan het bijsturen en bijscholen van jullie team. Klaar voor morgen!

 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/onderwijs

 

Loopbaangroep stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Van jou, je werknemer of je leerling. Wil je hierover eens met ons in gesprek? Samen kunnen we kijken naar waar jij behoefte aan hebt en waarin we je kunnen begeleiden. Wist je bijvoorbeeld dat we door de juiste inzet van loopbaanbegeleiding het vroegtijdig schoolverlaat kunt terugdringen? Onze experts gaan daarover graag met je in gesprek. Bel of mail ons gerust.