NIEUW! E-learing 'Bouwen aan Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) voor het mbo-onderwijs'

Alle vijf de modules zijn ontwikkeld door Prof. dr. Marinka Kuijpers

Loopbaangroep lanceert e-learning voor loopbaanbegeleiders in het mbo

Om mbo-scholen en hun loopbaanbegeleiders te ondersteunen in de loopbaanbegeleiding voor hun leerlingen lanceert Loopbaangroep de e-learning ‘Bouwen aan LOB voor het mbo’. Elke e-module is ontwikkeld door Prof. DR. Marinka Kuijpers, wetenschappelijk onderbouwd en zo ingestoken dat een school(team) effectief aan de slag kan met loopbaanbegeleiding binnen de eigen onderwijspraktijk. Het adviesbureau speelt daarmee in op de kabinetsplannen om het vroegtijdig schoolverlaat binnen het mbo terug te kunnen dringen.

Succesvolle loopbaanbegeleiding binnen het mbo
De ambities binnen het middelbaar beroepsonderwijs zijn stevig. Het kabinet investeert daarom nu jaarlijks € 350 miljoen extra voor het mbo. Deze investering is bedoeld om de kansgelijkheid te stimuleren en het vroegtijdig schoolverlaat terug te dringen. Mbo-scholen zijn inmiddels verplicht om loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) aan te bieden. Voor begeleiders in het mbo, die willen ontdekken hoe je LOB het beste kunt inzetten binnen de eigen school, heeft Loopbaangroep de e-learning ‘Bouwen aan LOB voor het mbo’ ontwikkeld. De e-learning helpt bij het genereren van kennis over LOB in het onderwijsprogramma én bij het leggen van een goed fundament binnen de eigen school. 

Wetenschappelijk onderbouwd
De e-opleiding ‘Bouwen aan LOB voor het mbo’ bestaat uit 5 losse modules. Elke e-module is ontwikkeld door Prof. Dr. Loopbaanleren, Marinka Kuijpers. Het doel is om mbo-scholen en hun begeleiders op een eenvoudige manier te ondersteunen in het optuigen van een goed LOB-beleid. In lijn met de kwaliteitagenda’s die de scholen afgelopen jaar hebben opgesteld. “We gunnen alle mbo-studenten niet alleen kans op de arbeidsmarkt, maar bovenal werkgeluk! Met deze e-learning maken we de drempels voor scholen laag om hun studenten hierin optimaal te kunnen begeleiden.”, aldus Kuijpers, tevens directeur bij Loopbaangroep. “Studenten weten dankzij loopbaanontwikkeling en -begeleiding, kortgezegd LOB- beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan.”

Zicht op eigen kwaliteiten en mogelijkheden
Met loopbaanloopbaanontwikkeling en –begeleiding (lob) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. In de onderwijs- en examenregeling (OER) van het mbo leggen scholen vast welke inspanningen de student voor LOB-onderwijs moet leveren om een diploma te behalen en hoe ze hun studenten hierin faciliteren. De e-learning van Loopbaangroep kan hierin richting bieden.

Mocht u meer informatie wensen, kijk dan zeker eens hier op de site, of neem gerust contact met ons op.

Over Loopbaangroep
Loopbaangroep is een organisatieadvies- & trainingsbureau gericht op loopbaanontwikkeling. De organisatie zet zich in voor toekomstgericht onderwijs en een lerende werkomgeving. Loopbaangroep biedt daarvoor advies, training en coaching, aangevuld met (online) tools. Daarbij werken we vanuit de methodiek van Prof. Dr. Marinka Kuijpers, tevens directeur van Loopbaangroep. Bekijk ons aanbod hier op de website, of neem voor meer informatie en advies op maat contact met ons op.

Deel dit bericht: