Loopbaangericht opleiden in 6 stappen

De toename van dynamiek en onzekerheid in de samenleving vraagt om een nieuwe taak in het onderwijs: loopbaangericht opleiden. Welke stappen je kunt zetten als school om deze structuur- en cultuurverandering in gang te zetten zetten we hieronder helder voor je uiteen. We kijken graag samen met je mee hoe je dit binnen jouw onderwijsinstelling kunt aanpakken.

"Een compact overzicht van de (tussen)stappen die je gezet kunnen worden om toekomstgericht onderwijs vorm te geven.

Loopbaangericht opleiden vergt een andere kijk en invulling op het onderwijs. Het gaat om zowel een structuur- als een cultuurverandering. Een structuur van loopbaangericht opleiden hebben we uiteengezet in dit schema. Bepalend voor de manier waarop het kan worden uitgevoerd  is de cultuur binnen je organisatie. Welke stappen je als school nu concreet kunt zetten om deze structuur- en cultuurverandering in gang te zetten zie je terug in dit schema. 

Elke stap (die overeenstemmen met delen van figuur 1) hebben we onderverdeeld in 3 te nemen tussenstappen. Op basis van de ontwikkeling binnen de school, kunnen we een stappenplan op maat samengestellen, waarin eigen activiteiten van de school en onze dienstverlening helder staan weergegeven. Zo bepalen we binnen de te nemen stappen samen de manier waarop we dara invulling aan gaan geven. Dit zorgt voor draagvlak en een duurzaam resultaat. Op naar toekomstgericht onderwijs!

Hier moeten de stappen komen en ons aanbod, zoals op deze pagina: https://loopbaangroep.nl/loopbaangericht-opleiden-6-stappen/


Wil je als school jouw visie slim verbinden aan LOB en toekomstgericht opleiden? Merk je dat belangrijke LOB-stakeholders niet altijd op één lijn zitten? Wil je met elkaar heldere afspraken maken over de doelen en een praktische aanpak? Onze experts helpen scholen zich te ontwikkelen naar toekomstgerichte scholen. Zo kun je een online training volgen, kijk hier eens voor de mogelijkheden! Wil je meer weten? Neem contact op met ons via 06 34 11 47 30 of info@loopbaangroep.nl 

Deel deze training: