'Investering in Nederlandse werknemers vooral vanuit korte termijn belangen'

Blijkt uit onderzoek op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’, uitgevoerd door prof. dr. M. Kuijpers en dr. A. Draaisma.

Wat op korte termijn nodig is voor organisaties krijgt aanzienlijk meer aandacht, in relatie tot het ontwikkelen van werknemers, dan wat nodig is voor de toekomst. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport naar een studie op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’,
uitgevoerd door prof. dr. M. Kuijpers en dr. A. Draaisma. 

Minder aandacht voor ontwikkelen van persoonlijke drijfveren

Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma – twee van onze loopbaanexperts – sloegen de handen ineen vanuit de behoefte antwoord te krijgen op de vraag hoe ‘leven lang ontwikkelen’ binnen organisaties wordt vormgegeven en mogelijk kan worden versterkt.

Uit deze onderzoeksresultaten blijkt dat loopbaanontwikkeling nog steeds geassocieerd wordt met een mobiliteitsbehoefte en het doorgroeien naar een andere functie, of ander werk. Loopbaanontwikkeling wordt nog lang niet wordt gezien als ‘zelfregie in de persoonlijk gewenste ontwikkeling, die aansluit bij de doelen in de organisatie en samenleving voor nu en in de toekomst’. Tevens blijkt er weinig aandacht voor het ‘leven lang’ aspect van ontwikkelen van Nederlandse werknemers. Die kant zou het onderhand wel op moeten gaan, aldus Kuijpers: “Structurele, toekomstgerichte, visie gedreven en loopbaangerichte ontwikkeling vormgeven lijkt nog een uitdaging voor beleid en praktijk van Nederlandse werkgevers.”

Er blijkt weinig aandacht voor het ‘leven lang’ aspect van ontwikkelen van Nederlandse werknemers...

Over het onderzoek
Vanuit de behoefte naar antwoord op de vraag ‘Hoe wordt ‘leven lang ontwikkelen’ in organisaties vormgegeven in visie, borging en uitvoering, en hoe kan dit worden versterkt?’ zijn 34 interviews gehouden met respondenten uit 12 verschillende arbeids- en onderwijsorganisaties, in de techniek- en zorgsector. Judith Semeijn (hoogleraar Duurzaam HRM) en Beate van de Heijden (hoogleraar Strategisch Personeelsmanagement) hebben in de aanloop van het onderzoek ondersteuning verricht. De initiële definitie van een leven lang ontwikkelen is met hun medewerking tot stand gekomen. De sponsoren van de bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’ hebben het onderzoek financieel mogelijk gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om passende trainingen op het gebied van een ‘leven lang ontwikkelen’ voor de zakelijke markt te kunnen aanbieden.

“Structurele, toekomstgerichte, visie gedreven en loopbaangerichte ontwikkeling vormgeven lijkt nog een uitdaging voor beleid en praktijk van Nederlandse werkgevers."

Over Marinka Kuijpers
Marinka is sinds 1 april 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen’ aan de Open Universiteit. In 2003 promoveerde ze op onderzoek naar loopbaancompetenties en heeft sindsdien in (onderwijs)organisaties onderzoek gedaan naar loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Zij is directeur van de Loopbaangroep, waar loopbaanexperts organisaties begeleiden in praktische vertaling van theoretische uitgangpunten.

Over Aniek Draaisma
Sinds 2013 houdt Aniek zich bezig met de implementatie van loopbaangericht onderwijs. In 2018 promoveerde zij op dit onderwerp en sindsdien werkt zij met verschillende scholen en landelijke partijen aan de vormgeving en uitvoering van implementatie- en verbeterprocessen op dit gebied. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek naar en handvatten voor de loopbaanontwikkeling van
werknemers, zowel binnen als buiten het onderwijs. Dit doet zij sinds 2016 op zelfstandige basis is als onderzoeker en adviseur op het gebied van onderwijs en loopbaanontwikkeling. Daarnaast werkt zij bij Wageningen University & Research, momenteel aan een project voor teamgericht HRM in het primair onderwijs waarbij de ontwikkeling van kwaliteiten en expertises van leraren het uitgangspunt is.

Deel deze training: