Volledig ondersteund ontwikkeltraject

"Mijn ervaring met het traject van Loopbaangroep is zeer positief."

Bob Kraakman, adj. Sector Directeur
Beoordeeld
0
  • Wil je als school uitgroeien naar een loopbaangerichte organisatie?
  • Wil je alle doelgroepen betrekken, zoals management, werkgroepen, mentoren/docenten, leerlingen en ouders?
  • Wil je zorgen voor een stevige verankering en blijvende verandering?


Tijdens een traject op maat ontwikkelen de verschillende doelgroepen zich stapsgewijs. Startpunt hierbij zijn jullie ambities, doelen en mogelijkheden. Vervolgens stellen we tijdens een intake een traject op maat samen. Met een combinatie van workshops, trainingen, intervisie en/of producten. Snappen we elkaar goed? En zijn de verwachtingen realistisch afgestemd? Zo ja, dan gaan we aan de slag! De voortgang monitoren en bespreken we, mede o.b.v. onze rendementsmetingen.

Zo ontwikkel je je als school/team, stap voor stap én doelgericht!

VOORBEELD

Aanpak om…
  • …bewustwording en duidelijkheid te creëren omtrent professionalisering (fase 1)
  • …de betrokken doelgroepen te ontwikkelen en trainen met behulp van eigen schoolcoaches (fase 2)
  • …LOB toe te passen in de praktijk; van training naar doen (fase 3)
  • …LOB dieper te verankeren in de school met een verdiepingsprogramma (fase 4)

FASE 1: VOORBEREIDING

We zorgen de betrokkenen zo veel mogelijk in de ontwikkelstand komen. Er wordt gemikt op heldere afspraken over de richting & ruimte voor LOB en het te volgen groeitraject. Door de inzet van:

1. Workshop ‘Richting & Ruimte’ voor management, schoolcoaches en werkgroep LOB
2. Workshop ‘Kennismaken met loopbaancompetenties’ voor alle docenten

FASE 2: TRAINING

Inzichten opdoen en vaardigheden trainen. Leren, experimenteren met nieuw gedrag en benadrukken van positiviteit (wat gaat goed?) krijgt veel aandacht. Schoolcoaches vormen de spil, zij worden intensief opgeleid om groepjes van mentoren/docenten te ondersteunen tijdens hun training. Door de inzet van:

3. Schoolcoachtraining loopbaangesprekken
4. Basistrainingen loopbaangesprekken voor alle mentoren bovenbouw/onderbouw
5. Workshop ‘Onze toekomstgerichte school’ voor management

FASE 3: BORGING

Een uitdagende én zeer belangrijke fase die veel aandacht nodig heeft. Docenten/mentoren ontvangen in de maanden na training begeleiding om de gesprekken écht merkbaar loopbaangerichter te doen. Hierbij worden ze ondersteund door hun schoolcoaches, periodieke prikkels en hun management. Door de inzet van:

6. Borging in de praktijk voor mentoren en intervisie voor schoolcoaches
7. Workshop ‘LOB-kracht‘ voor management en schoolcoaches

FASE 4: VERDIEPING

Inmiddels is ervaring opgedaan en zullen de gesprekken loopbaangerichter gaan. Maar LOB is meer dan gesprekken. Wat kun je bijvoorbeeld in de klas doen tijdens de les? Hoe zorgen we dat de registratie door leerlingen in de loopbaandossiers zinvol gebeurt? Hoe ga je om met de leerling die het écht niet weet? Afhankelijk van de vraag stellen we in overleg met de school een verdiepingsprogramma op. Bijvoorbeeld door de inzet van:

8. Vervolgtraining loopbaangesprekken
9. Verdiepingstraining motievenreflectie en het loopbaanverhaal

ADVIES & MANAGEMENT

Dergelijke ontwikkeltrajecten vereisen een nauwe samenwerking en afstemming. Zowel tussen de doelgroepen binnen de school, als tussen school en Loopbaangroep. Daarom wordt er gedurende het gehele traject rekening gehouden met tijd voor tussentijds advies & project management.

MEER INFO?

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

INTERESSE?

Vul het formulier hieronder in, dan nemen we daarna contact met je op voor de mogelijkheden.

Deel deze training:

Ook interessant

Visie en beleid op Leven Lang Ontwikkelen
Leidinggeven aan professionaliseren
Studiedag werknemers