Workshop LOB in het examenprogramma

  • Weet je wat de eisen zijn in het nieuwe vmbo-examenprogramma m.b.t. LOB?
  • Begrijp je welke veranderingen dit vraagt én kansen dit biedt voor je leerlingen en je school?
  • Wil je een schoolspecifiek stappenplan om aan de nieuwe eisen te voldoen en kansen te verzilveren?

Volg de workshop LOB in het examenprogramma. Zicht op verandering, weten wat de school kan doen.

Gebaseerd op LOB-onderzoek:examenprogramma loopbaangroep Infographic - onderzoek LOB in het VMBO 2015

Aanleiding
LOB staat prominent in de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Scholen die vmbo onderwijs bieden, moeten kunnen aantonen dat hun leerlingen voldoende bezig zijn geweest met de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en loopbaan. Veel scholen zijn zoekende naar een passende aanpak om dit te realiseren.

Deze workshop biedt inzicht in de veranderingen en stelt de school in staat een stevige slag te maken om LOB effectief te verweven in de schoolactiviteiten.

Doelgroep
Schoolleiding, LOB-coördinatoren, decanen, mentoren en docenten in het vmbo

Resultaten
  • Heb je inzicht in de nieuwe eisen m.b.t. LOB in het examenprogramma
  • Ben je bewust van de gevolgen en kansen van die nieuwe eisen voor jouw school
  • Heb je samen met je collega’s concrete vervolgstappen geformuleerd om je school te laten voldoen aan de eisen en kansen te verzilveren
Onderwerpen
Inzicht in nieuwe eisen, Loopbaanleren & loopbaancompetenties, Huidige LOB-situatie van school in beeld, Verbinden eisen met kansen voor de toekomst, Formuleren van vervolgstappen

Duur
  • Workshop: 3 uur (het programma kan worden ingekort tot minimaal 2,5 uur)
  • Voorbereiding/e-learning: 0 uur
  • Totale studiebelastinguren: 3 SBU
Vooropleiding
Om deze workshop te volgen heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Locatie
We verzorgen de workshop in-school, op jouw locatie

Deelnemers
Minimaal 5 – Maximaal 14

Prijs
Vanaf EUR 1500,– (btw-vrij), inclusief reiskosten

Meer weten?
Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op

Contact

Roeland Stehmann
06 402 432 39