Voortijdig schoolverlaat terugdringen?

Durf LOB op de kaart te zetten!

Deze week diende minister Dijkgraaf via een kamerbrief zijn aanvalsplan in om het voortijdig schoolverlaat terug te dringen! Om de reguliere loopbaanoriëntatie en -begeleiding te verbeteren investeert minister Dijkgraaf dan ook €33 mln. structureel, zoals afgesproken in de Werkagenda MBO. Hiermee kunnen scholen loopbaanbegeleiders inzetten, meer oriënterende bedrijfsbezoeken organiseren en de LOB-deskundigheid van loopbaanbegeleiders vergroten.

Durf LOB op de kaart te zetten

Het voorkomen van uitval door verkeerde studiekeuze begint bijvoorbeeld bij het stimuleren dat leerlingen in eerste instantie beter kiezen. Dus willen we juist leerlingen leren kiezen i.p.v. laten kiezen! Uit studies vanuit met name de Onderwijsraad [download hier Onderwijs Vormt] blijkt dat twee zaken essentieel zijn voor goed onderwijs: relatie en zingeving. LOB helpt leerlingen bij dit (zelf)inzicht en lijkt daarmee actueler dan ooit!

Deze taak is een flinke voor alle – met name – mbo-scholen. Maar wij stropen graag onze professionele mouwen op om die koe samen met jullie goed bij de hoorns te vatten. Onze experts zijn in staat om kritische vragen bij het schoolbestuur op tafel te leggen waarmee gesloten ogen worden geopend! En daar doen we het voor: laten we samen toekomstgericht mbo-onderwijs maken en de zingeving van leerlingen vergroten!

Meer weten?

Mail ons. We gaan graag met je in gesprek.

Hoe scholen wakker schudden?

Wij hebben dit varkentje natuurlijk eerder gewassen. Een mooie praktijkcase laat zien hoe een VSV-partner in Zuid-Limburg het voortijdig schoolverlaten heeft weten terug te dringen met een gedegen LOB-aanpak!

Allereerst door tijd en aandacht te maken voor LOB; “Vanuit VSV hebben we er samen met de Loopbaangroep tijd in gestopt om langs te gaan bij de betreffende vo-scholen. Vooral het stellen van kritische vragen heeft gesloten ogen geopend,” aldus Twan Wijnants.

“Eerder ging het gemiddelde gesprek tussen een decaan en een directeur op een school in de regio niet over inhoud, maar over het aantal uurtjes. Tevens bleek het scholen veelal te ontbreken aan visievorming, waardoor moeilijk met elkaar vanuit de inhoud gesproken kón worden.”

Met elkaar hebben we visie gevormd en de LOB-deskundigheid van loopbaanbegeleiders vergroot. 

Benieuwd hoe we jouw onderwijsinstelling kunnen ondersteunen? Mail ons via info@loopbaangroep en we gaan graag met je in gesprek om LOB samen krachtig neer te zetten. Dat doen we in zes stappen. Gelijk duurzaam ingericht voor de toekomst!