Training ‘Verder met loopbaangericht begeleiden & opleiden’

 • Wat betekent loopbaangericht opleiden voor mijn rol als docent en coach/mentor?
 • Hoe draag ik tijdens mijn lessen en gesprekken nog beter bij aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties?
 • Hoe plaats ik onze loopbaanbegeleidingsactiviteiten in een groter geheel, zoals onze onderwijsvisie, doorlopende loopbaanleerlijn en onderwijsvernieuwing?

Volg de training ‘Verder met loopbaangericht begeleiden & opleiden’ als team. Verbind loopbaangesprekken met loopbaangericht onderwijs.

verdiepingstraining loopbaangesprekken loopbaangroep

Aanleiding
Onderwijsvernieuwingen, zoals veranderingen in de examen/kwalificatie-eisen en ambities (bijvoorbeeld beschreven in Onderwijs2032) vergen een andere rol van docenten dan tot nu toe het geval is geweest. Docenten moeten hun onderwijs meer praktijkgericht, dialogisch en vraaggericht vormgeven. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak.

Deze vervolgtraining biedt je de kans om de vaardigheden verder te ontwikkelen die je in de training ‘Loopbaangesprekken’ hebt versterkt.

Doelgroep

Docenten en mentoren in het VMBO, MAVO, HAVO, VWO, MBO, HBO en WO

Resultaten
 • Je bent je bewuster van de wijze waarop jij LOB in de les vormgeeft en benut
 • Je hebt meer inzicht in wat leerlingen/studenten kunnen loopbaanleren in jouw eigen vakgebied.
 • Je bent vaardiger om tijdens je les een dialoog-/reflectiemoment te benutten gericht op het:
  • laten ontdekken van een motief of kwaliteit en/of
  • laten nemen van een loopbaanactie
 • Je kunt je LOB-activiteiten koppelen aan de doorlopende loopbaanleerlijn voor de leerling/student, de visie van school en vernieuwingen in het onderwijs
Onderwerpen

Loopbaangericht denken en handelen, Loopbaangerichte lessen, Loopbaangerichte gesprekken, Loopbaangerichte activiteiten in het grote geheel

Aanpak
 • Je ervaart hoe loopbaangericht je denkt en doet, en welke stappen je hierin kunt maken
 • Je bespreekt mogelijkheden om je lessen loopbaangericht(er) te maken
 • Je oefent loopbaangerichte gesprekken die je in de klas, als mentor en als collega kunt voeren
 • Je plaatst je eigen activiteiten in een groter geheel van de doorlopende loopbaanleerlijn voor de leerling, de visie van school en vernieuwingen in het onderwijs
Duur
 • Klassikale training: twee bijeenkomsten van één dag, niet aaneengesloten
 • Doorlooptijd: gehele looptijd van de training is 5 weken
 • Voorbereiding: opdrachten/e-learning vraagt ca. 2 uur per week

Vooropleiding

Om deze training te kunnen volgen dien je de training ‘Loopbaangesprekken’ succesvol te hebben afgerond

Locatie

We verzorgen de training in-school, op jouw locatie

Groepsgrootte
Maximaal 10 of 20 personen

Prijs
 • EUR 6.900,-  voor max. 20 personen
 • EUR 5.900,-  voor max. 10 personen
 • Klik hier om als individu in te schrijven. Je neem dan deel via ons aanbod bij de NVS-NVL
 • Alle prijzen zijn btw-vrij inclusief rendementsmeting, e-learning, materialen en reiskosten
Meer weten?
Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op.

 

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30

Mis geen nieuws meer van de experts

Loopbaangroep

Loopbaangroep