Ruimte voor LOB

Leg nu het fundament voor jouw school!

Heb jij het afgelopen jaar ruimte gekregen om op jouw school LOB vorm te geven? Dat is fijn! Hoe heb je daarbij de betrokkenheid en ondersteuning van het management en/of directie ervaren? En was het LOB-beleid zichtbaar voor jou?

Veel managers en directeuren geven aan dat hun rol vooral gericht is op het faciliteren van docenten om het onderwijs vorm te geven. Zij zijn tenslotte de onderwijsprofessionals. Daarnaast geven zij aan niet zoveel kennis te hebben van LOB.

De mate van kennis van een manager of directeur is echter minder van belang dan de aandacht die gegeven kan worden aan het voeren van het #gesprek over LOB binnen het team. Verder is het belangrijk dat de schoolvisie en het LOB-beleid zo worden opgeschreven dat de inhoud herkenbaar is voor de docent.

Leidinggevenden dienen zowel ruimte als richting te geven bij het ontwikkelen van LOB. HR, managers en directeuren zouden bijvoorbeeld ook een parallel proces van LOB kunnen inrichten door loopbaangerichte begeleidingsgesprekken te voeren zoals docenten deze ook met leerlingen of studenten voeren. Op deze manier geven zij het goede voorbeeld.

Zin gekregen om jouw leidinggevende in beweging te brengen? Ga eens in gesprek om te kijken hoe er gezorgd kan worden voor afgestemde verwachtingen tussen de belangrijke ‘lagen’ binnen jouw school.

Behoefte aan begeleiding van een van onze trainers? Kijk eens naar deze workshop Richting en Ruimte.

Op naar een heldere koers met begrip voor elkaar!

Bron: Vaktijdschrift Profiel nummer 1, februari 2020, ‘Ondersteuning bij LOB, wat willen docenten?’

Meer weten?

Mail ons. We gaan graag met je in gesprek.