LOB in 2032

door Marinka Kuijpers  

Bestaat loopbaanontwikkeling en –begeleiding in 2032 nog? Dat vroeg ik me als eerste af toen ik het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032 -‘Ons onderwijs 2032’- las. In eerste instantie dacht ik van niet, door de regels heen zag ik dat LOB -zoals ik dat zie- juist overal in verweven is. Dat is ook mijn visie.

lob 2032 marinka kuijpers loopbaangroep
Nauwelijks ‘loopbaanoriëntatie’ in 2032?

Het woord ‘loopbaanoriëntatie’ komt in het eindadvies één keer voor, namelijk op pagina 44: “Ook loopbaanoriëntatie is van belang, zodat leerlingen zich een beeld kunnen vormen van de arbeidsmarkt en hun bijdrage daaraan”.  Deze zin komt nadat wordt geschreven: “Het Platform vindt het daarbij van belang dat het onderwijsaanbod leerlingen de ruimte biedt om te werken vanuit hun nieuwsgierigheid, hun capaciteiten en hun interesses. Dat bevordert hun inzet en hun motivatie. Om leerlingen voldoende aanknopingspunten te bieden om zich te ontplooien, moeten ze zich breed kunnen oriënteren op wat er mogelijk is en op keuzes die vanuit hun perspectief relevant zijn.” Loopbaanoriëntatie lijkt hier dus iets anders te zijn dan het ontdekken, ontwikkelen en benutten van capaciteiten en interesses, zoals ik naar loopbanen kijk.

Een definitie kwestie!

Het is een definitiekwestie. Loopbaanontwikkeling en –begeleiding wordt niet expliciet genoemd in het eindadvies omdat het wordt bezien vanuit een zeer beperkte definitie. Wanneer we kijken vanuit de eigentijdse definitie dat loopbaanontwikkeling het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van kwaliteiten en motieven is, gerelateerd aan mogelijkheden in werk en in interactie met anderen dan zie je het wel degelijk overal terug.

Onze visie op LOB in 2032

In onze visie gebruiken jongeren loopbaancompetenties voor het ontwikkelen van hun loopbaan. Zo is dat ook beschreven in de examenprogramma’s van het vmbo en kwalificatie-eisen van het mbo. Deze loopbaancompetenties zijn: kwaliteiten- en motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Om loopbaancompetenties te kunnen benutten en ontwikkelen is een praktijkgerichte, dialogische en vraaggerichte leeromgeving nodig. Dit blijkt ook in 2032 van belang en dat lees je ook terug in het eindadvies van het platform onderwijs 2032.

Om LOB in 2032 mogelijk te maken is een ander perspectief op onderwijs van belang: Het vraagt om een cultuurverandering. Het vraagt om een aangepaste rolopvatting van docenten,verandering van het curriculum en professionalisering om te kunnen functioneren in het onderwijs in het jaar 2032. In de komende tijd zal ik hier stukjes over delen.

 

Platform Onderwijs 2032 (2016). Ons onderwijs 2032. Eindadvies. Den Haag.

Deel deze pagina:

 

Blijf op de hoogte via de online nieuwsbrief

Loopbaangroep

Loopbaangroep