Onderzoek LOB in het examenprogramma VMBO

VMBO bereidt zich stapsgewijs voor op LOB in het vernieuwde examenprogramma

Vanaf 1 augustus 2016 staat LOB prominent in de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Scholen die vmbo onderwijs bieden, moeten dan kunnen aantonen dat hun leerlingen voldoende bezig zijn geweest met de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en loopbaan.

Infographic - onderzoek LOB in het VMBO 2015 loopbaangroep

 

Onlangs heeft Prof. Dr. Marinka Kuijpers, één van de grondleggers van de loopbaancompetenties, een onderzoek uitgevoerd onder vmbo-scholen. In opdracht van het ministerie, Platform Bèta Techniek en Stichting Platforms VMBO onderzocht Marinka drie thema’s:

  • de bekendheid met LOB in het examenprogramma,
  • de huidige stand van zaken m.b.t. tot LOB en
  • de behoefte aan ondersteuning om LOB vorm te geven.

De resultaten van het onderzoek tonen onder andere aan dat:

  • 38% op de hoogte is van de eisen van LOB in het examenprogramma
  • 89% vindt dat de kwaliteit van de loopbaangesprekken met leerlingen verbeterd kan worden
  • 36% aangeeft dat er registratie plaatsvindt van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen
  • Ongeveer 90% aangeeft ondersteuning nodig te hebben in het vormgeven van LOB in het examenprogramma

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn gevisualiseerd in een infographic. Deze is hier te downloaden. Het volledige rapport komt uit nadat de resultaten van kwalitatief onderzoek, dat momenteel plaatsvindt, bekend zijn.

Wil je in gesprek met een expert van de Loopbaangroep bij jou op school, over de wijze hoe jullie deze kennis kunnen toepassen? Klik hier.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep