LoopbaanFit: De Resultaten

LoopbaanFit is live! Ga naar de website van LoopbaanFit.

In de nieuwsbrief van maart 2017 stelden we onszelf de volgende vraag: Hoe geef je LOB vorm in de school zodat elke leerling LoopbaanFit wordt? Om deze vraag te beantwoorden zijn we de afgelopen weken op onderzoek uitgegaan.

loopbaangroep loopbaanfit
Waar hebben we ons op gericht?

Natuurlijk zijn er tal van factoren die een rol spelen bij deze vraag. Wij hebben ons vooral gericht op drie belangrijke ‘menselijke’ uitdagingen die moeten worden overwonnen:

  • Hoe krijg je leerlingen in beweging voor hun loopbaan terwijl er zoveel leuke dingen te doen zijn? Leerlingen zijn vaak met heel andere dingen bezig. Hoe worden ze dan eigenaar in plaats van uitvoerder?
  • Wat is er voor nodig om ouders met drukke levens te betrekken bij de loopbaan van hun kind? Al zouden ze willen, in de praktijk hebben ze lang niet altijd de tijd en/of vaardigheid om hun kind te begeleiden.
  • Hoe krijg je een leraar zo ver om in ‘zijn’ klas aandacht te besteden aan LOB?
Hoe hebben we dat aangepakt?

Natuurlijk hebben we de wetenschappelijke literatuur er nog eens op nageslagen. Met als basis loopbaancompetenties en breinleren. Dit hebben we gebruikt in een ronde gesprekken met leerlingen, leraren, decanen en ouders. Vervolgens hebben wij kleinschalig een kwantitatief onderzoek uitgevoerd met een online vragenlijst naar LOB-coördinatoren en decanen in het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Dit leverde het op….

We zijn een aantal interessante dingen tegengekomen. Hieronder zetten we de belangrijkste voor je op een rij:

Eigenaarschap bij de leerling

Alhoewel loopbaanleren om de leerling draait, blijft het lastig om de leerling eigenaar te maken. In gesprek met leerlingen kwamen we erachter dat zij het belang van LOB lang niet altijd inzien. Leerlingen zouden eigenlijk vaker op hun eigen moment en eigen manier aan hun loopbaan moeten werken. We weten uit ons literatuuronderzoek dat dit betekent dat leerlingen moeten leren om betekenisvolle ervaringen te herkennen en te gebruiken en op school de ruimte moeten krijgen voor het maken van keuzes (en niet stapsgewijs een methode doorlopen). Omdat dit voor leerlingen lastig is (en omdat ze hier niet bewust mee bezig zijn) helpt het wanneer zij hierbij worden gestimuleerd door hun ouders, door leraren en met toegankelijke informatie en tips die eventueel gamified worden vormgegeven.

Ouderbetrokkenheid

We weten dat ouders hun kind bijna altijd het belangrijkste in hun leven vinden. Hun toekomst gaat hen aan het hart. Hoe ze hun kind hierbij kunnen helpen is ze niet altijd duidelijk en ook ontbreekt het hen regelmatig aan de tijd. Vanuit breinleren weten we dat herhaling helpt om iets nieuws te leren. In dit geval zou bijvoorbeeld een wekelijks of tweewekelijks reflectiegesprek van een paar minuten leerlingen kunnen helpen en ouders niet teveel tijd kosten. Natuurlijk is het dan wel van belang dat dit op de juiste manier gebeurt. Anders heeft zo’n gesprek niet het juiste resultaat. Praktische voorbeelden helpen ouders om hun vaardigheid hierin te ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat deze voorbeelden in een vorm worden aangeboden die beperkt tijd in beslag neemt en als een herinnering voor de ouders fungeren.

Ondersteuning voor het gebruik van een loopbaandossier

Veel leraren gaven aan dat zij LOB en het loopbaandossier wel willen inzetten, maar vaak niet goed weten hoe. Er kunnen een aantal stappen gezet worden om dit te verbeteren.

De uitwerking van LOB in het curriculum van de school, oefenmateriaal en professionalisering zijn volgens wetenschappelijke literatuur de eerste stappen tot ondersteuning. De uitwerking van ‘waar en hoe’ LOB past in het curriculum zorgt voor een logische inbedding. Het geeft een plek aan de keuzemomenten voor leerlingen, gesprekken met mentoren en hoe je op al die momenten het loopbaandossier inzet. Daarnaast helpt het als leraren ook weten hoe je LOB in de klas vormgeeft. Daarbij helpen professionalisering en praktische voorbeelden. Voor de leraar geldt bij de voorbeelden, net als bij ouders, dat deze niet teveel tijd moeten kosten en als een herinnering fungeren.

Inzicht in de voortgang van de leerling

We kwamen nog een ander interessant punt tegen, namelijk de behoefte aan inzicht in de voortgang van de leerling. Leraren, mentoren en decanen kaartten allen aan dat zij dit belangrijk vinden. Ze gaven aan dat ze door een tekort aan tijd vaak weinig tot geen inzicht in de voortgang van de leerling op het gebied van LOB hebben. Een overzichtelijk online dashboard voor mentoren en decanen kan hiervoor een oplossing zijn. Via dit dashboard kunnen zij van alle leerlingen de vordering op de loopbaancompetenties inzien en hoe daartoe is gekomen. Verder blijkt uit onze kwantitatieve peiling dat de criteria die men bij de keuze voor een loopbaandossier belangrijk vindt goed zijn. In de praktijk komen die echter lang niet altijd terug.

De vervolgvraag

We hebben veel geleerd en zien het nu als onze opdracht om LoopbaanFit in de praktijk vorm te geven:

  • Hoe geven we vorm aan een loopbaandossier waarvan de leerling eigenaar is én dat hun begeleiders ondersteunt in de inzet (in gesprekken en in inzicht in de voortgang)?
  • Hoe geven we vorm aan praktische voorbeelden voor ouders, leraren en leerlingen om de loopbaanreflectie en -actie te stimuleren bij leerlingen en hun loopbaandossier te vullen?
  • Hoe geeft je met het team vorm aan een LOB-FitPlan waarmee alle activiteiten een logische plek krijgen en een leraar actief aan de slag kan met LOB in ‘zijn’ klas?
Het vervolg

Vanaf nu tot aan het einde van de zomer gaan wij verschillende oplossingen ontwikkelen om de uitdagingen die we hebben gevonden aan te pakken. Na de zomer testen we die oplossingen in pilots met scholen, leraren en ouders.

Doe mee

Jouw ideeën en vragen blijven van groot belang in deze ontwikkeling. Dus neem gerust contact op als dit thema ook bij jou speelt!

  • Welke vragen leven er bij jou wat betreft LOB en het loopbaandossier?
  • Wat zijn jouw uitdagingen in dit kader?
  • Heb jij zelf ideeën over dit onderwerp?
  • Ben je enthousiast of nieuwsgierig geworden? Dan is het mogelijk om deel te nemen aan onze pilots!

Laat het ons weten via Twitter (tweet mee via #loopbaanfit) of de LinkedIn groep.

 

Ga naar de website van LoopbaanFit

Loopbaangroep

Loopbaangroep