Nard Kronenberg

Nard is Expert van Loopbaangroep.

Nard is geboren in een warm bakkersnest met hardwerkende ouders. Tot en met de dag van vandaag is hij werkzaam geweest in diverse functies, van docent, stagecoördinator tot directeur, in het onderwijs en daardoor altijd bezig met thema’s rondom leren leren, gedrag, groepsdynamiek, leiderschap, drijfveren, zingeving, bewustwording, groei en ontwikkeling.

Hij begeleidt ontwikkeltrajecten in het onderwijs en bedrijfsleven. Daarbij traint hij o.a. docenten en professionals in het voeren van loopbaangesprekken, met als doel hen te helpen leerlingen, studenten en medewerkers gefundeerde keuzes te laten maken. Zijn werkwijze is praktijkgericht, afgestemd op de doelgroep en inspirerend.

Zijn passie kan hij kwijt als expert/trainer van de Loopbaangroep en als particulier loopbaanadviseur via zijn eigen loopbaanadviesbureau: Kronenberg & collega’s.

Op een stevig, pedagogisch en didactisch verantwoord fundament begeleidt hij daarbij, als loopbaancoach en trainer, maar vooral als Nard, mensen in hun loopbaan.

Contact

06 34 11 47 30 
Loopbaangroep

Loopbaangroep