5 motto’s bij loopbaanontwikkeling

 

  1. LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden, maar leren hoe je dat kunt ontdekken, ontwikkelen en benutten.
  2. Loopbaanontwikkeling doe je met je hart, hoofd en voeten: ervaringen om te voelen wat bij je past, reflectie en onderzoek voor het vormen van een zelf-werkbeeld en stappen zetten om te ontwikkelen.
  3. Loopbaanreflectie is persoonsreflectie, geen taakreflectie, loopbaansturing is zelf en niet perse alleen regie (leren) nemen.
  4. Een beeld van werk wordt gevormd door te verdiepen in werk van interesse en te verbreden door de interessante aspecten in dat werk te zoeken in ander werk dat mogelijk is, in het nu en in de toekomst.
  5. Leer netwerken, gebruik een netwerk om een zelf-werkbeeld en kansen te vergroten.

 

De Loopbaangerichte School - model (idem als 6 stappen qua naamgevingen)