5 motto’s bij loopbaangericht opleiden

 

  1. Elk uitgangspunt in de visie op LOB geeft richting aan wat je wel en niet doet: in de begeleiding, curriculum, professionalisering van docenten en ondersteunen van betrokkenen.
  2. Het curriculum is een continu cyclisch proces van ervaren–dialoog–keuze. Hiervoor is een praktijkgerichte, dialogische en vraaggerichte leeromgeving nodig. Loopbaanactiviteiten bouwen voort op elkaar en dragen bij aan het zelfbeeld in relatie tot werk en zelfregie in de loopbaan.
  3. Loopbaanontwikkeling is een doorlopend proces (over transities heen), er vindt integratie plaats met betrokkenen.
  4. De uitkomsten van elke cyclus voor de loopbaanontwikkeling zijn zichtbaar in het loopbaandossier. Het dossier wordt gebruikt bij elke keuze voor een loopbaanstap.
  5. Loopbaangericht opleiden van leerlingen of werknemers, vergt loopbaangericht werken en professionaliseren door docenten en managers.

 

De Loopbaangerichte School - model (idem als 6 stappen qua naamgevingen)