Loopbaangericht professionaliseren

 • Visie ontwikkelen is één, papier is geduldig, maar hoe zorgt u ervoor dat wat er op papier staat daadwerkelijk wordt uitgevoerd ?
 • Hoe zorgt u dat u goed aansluit bij zowel de organisatiedoelen als de mogelijkheden en wensen van uw personeel?
 • Hoe kan professionaliseren effectiever?

Volg de masterclass Loopbaangericht professionaleren. Plan – do – check – act

Aanleiding
  Om je als organisatie te blijven ontwikkelen is het van belang personeelsbeleid te ontwikkelen dat toekomstbestendig is en inspeelt op de eisen die de veranderende samenleving aan ons stelt.
  Dat vraagt een afgestemde aanpak van het personeelsbeleid die verankerd moet zijn in de gehele organisatie.
  In het onderwijs worden er eisen gesteld aan loopbaangericht opleiden voor leerlingen en studenten, maar die eisen worden nog onvoldoende zichtbaar vertaald naar het personeelsbeleid. Als personeel transparantie (h)erkend, heeft dit een positieve invloed op implementatie en borging van loopbaangericht opleiden voor iedereen.

Doelgroep
  (HR)Managers en andere verantwoordelijken voor het implementeren van de visie op professionaliseren van werknemers.

Resultaten
 • Je hebt stappen genomen om loopbaangericht werken te borgen in functioneringsgesprekken, professionalisering, rol/taakverdeling en in teams
Onderwerpen
 • leidende principes om implementatie te borgen waarbij
  loopbaangerichte gesprekscyclus is ingebed in het beleid.
Duur
 • Masterclass: 7 uur
 • Voorbereiding/e-learning: 0 uur
 • Totale studiebelastinguren: 8 SBU
Vooropleiding
  Gewenst maar niet noodzakelijk; workshop ‘Visie op loopbaangericht werken’ of ‘Loopbaangesprekken voor leidinggevenden’

Locatie
  We verzorgen de workshop in-school, op jouw locatie
Deelnemers
  Maximaal 10 personen
Prijs
  EUR 2400,-* (btw-vrij), inclusief reiskosten
Meer weten?
  Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op

Contact

Roeland Stehmann
06 402 432 39