Loopbaangericht opleiden in 6 stappen

Toename van dynamiek en onzekerheid in de samenleving vergt een nieuwe taak in het onderwijs: loopbaangericht opleiden.

De Loopbaangerichte School - model (idem als 6 stappen qua naamgevingen)

Loopbaangericht opleiden vergt een andere kijk en invulling op het onderwijs. Het gaat om zowel een structuur- als een cultuurverandering. Een structuur van loopbaangericht opleiden is weergegeven in figuur 1. Uitgangspunten met betrekking tot de wijze waarop dit kan worden uitgevoerd, betreft cultuur. Deze uitgangspunten zijn verwoord in:

Welke stappen kun je als school nu concreet zetten om deze structuur- en cultuurverandering in gang te zetten?

6 stappen voor loopbaangericht opleiden

Met ‘loopbaangericht opleiden in 6 stappen’ geven we een overzicht van de (tussen)stappen die gezet kunnen worden om toekomstgericht onderwijs vorm te geven.

Per stap (die overeenstemmen met delen van figuur 1) worden 3 tussenstappen beschreven. Per tussenstap is de opbrengst geformuleerd en staat een overzicht van diensten en producten van de Loopbaangroep die bij de tussenstap kunnen worden ingezet. Op basis van de ontwikkeling binnen de school, kan een stappenplan worden samengesteld, waarin eigen activiteiten van de school en dienstverlening van de Loopbaangroep kunnen worden opgenomen.

Stap 1: Visie op loopbaangericht opleiden

Uitkomst: De visie is geformuleerd en verwerkt in het handelen van werknemers, geborgd in het onderwijs en in de communicatie.

Stap 2: LOB in het curriculum

Uitkomst: LOB is een doorlopende lijn in het curriculum

Stap 3: Loopbaanbegeleiding

Uitkomst: Loopbaancompetenties worden ontwikkeld op basis van loopbaanreflectie op ervaringen en activeren voor loopbaanstappen in een begeleidingsleerlijn.

Stap 4: Het loopbaandossier

Uitkomst: Leerlingen/studenten (en docenten) gebruiken een loopbaandossier om de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties inzichtelijk te maken en stappen te zetten in hun loopbaan

Stap 5: LOB-lijn met externe betrokkenen

Uitkomst: Er is sprake van een doorlopende LOB lijn. Betrokkenen in privésituatie, beroepspraktijk, voor- en/of vervolgopleiding hebben een rol in de begeleiding in samenhang en samenwerking met de begeleiding op school.

Stap 6: Loopbaangericht werken

Uitkomst: Loopbaanontwikkeling en –begeleiding is geborgd in de werkomgeving binnen de school

 

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30 
Loopbaangroep

Loopbaangroep