Loopbaanontwikkeling en begeleiding: hoe pakt onderwijscentrum de Twijn dit aan? Het begint bij bewustwording.

Zo doen anderen dat!

Janjaap de Vries, trajectbegeleider en voorzitter van de werkgroep LOB bij onderwijscentrum de Twijn, houdt zich samen met de werkgroep bezig met de kwaliteitsverbetering van het LOB-programma in de leerroute vervolgonderwijs. Nu kijkt de Twijn, in samenwerking met Loopbaangroep, verder naar de LOB ontwikkeling in de organisatie. Daar willen we samen een verbeterslag in maken.

Hoe is de Twijn tot deze keuze gekomen?

“We zijn gestart met de vraag: wat doen we al en waar liggen kansen voor verbetering en ontwikkeling? We zien vooral mogelijkheden in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken met leerlingen en de ontwikkeling van een goed loopbaandossier. Daarbij willen we enerzijds voldoen aan de huidige richtlijnen voor het LOB-onderwijs en anderzijds LOB inrichten naar wat passend is voor onze leerlingen.

Het is goed om een gezamenlijke start te hebben zodat iedereen weet waarover je praat: dit is waar LOB over gaat. Wat houdt LOB eigenlijk in en op welke manier kan je erover in gesprek met leerlingen? Dat is de basis van je programma.”

Wat is jullie aanpak hierin geweest?

“We doen als school al heel veel, maar de samenhang ontbreekt nog hier en daar en we werken soms nog te docent afhankelijk.

Daarom hebben we in de zomer van 2019 ervoor gekozen te beginnen met een traject dat start met de workshop ‘Onze toekomstgerichte school’. Hierin hebben we een breed gedragen visie geformuleerd, waaraan zowel management als docenten en onderwijsassistenten zich kunnen conformeren. Hierbij zijn borging en facilitering belangrijke voorwaarden.  Deze visie is het uitgangspunt geweest bij de tweedaagse training ‘Loopbaangesprekken’ die in het najaar van 2019 heeft plaatsgevonden. Hans Roorda gaf de training en ondersteunt ons in de verdere ontwikkeling.

Centrale vragen na deze training: Waar is LOB-winst te behalen? Welke LOB-activiteiten doen we al? Hier hebben we een inventarisatie van gemaakt. Welke van deze activiteiten zien we als sterke leerervaringen? Welke willen we in ons aanbod belangrijker maken en kunnen we koppelen aan het loopbaangesprek?”

Welke resultaten hebben jullie al geboekt?

“Bewustwording dat LOB schoolbreed en niet vakgebonden is; we hebben er allemaal invloed op. Het is een onderwerp waar we allemaal over na moeten denken en met de leerlingen over in gesprek kunnen gaan.

Dat is de belangrijkste winst en dit doet Loopbaangroep heel erg goed: de bewustwording van LOB creëren. Wat is LOB volgens de huidige maatstaf en waar moet het aan voldoen? Dan kom je al snel bij de loopbaancompetenties en bij het feit dat je in gesprek moet gaan met leerlingen om ze te laten reflecteren in de praktijk, en niet alleen op papier. ”

De Twijn wil ervaringen in het programma neerzetten waar leerlingen écht iets over zichzelf leren (zichzelf ervaren); praktijkgerichte ervaringen zoals bijvoorbeeld een meeloopdag op het werk van ouders, een blokstage bij een bedrijf of organisatie naar keuze, het volgen van een aantal praktijkmodules (koken, creatief, techniek, verzorging) in de brugklas, een werkveldoriëntatieweek met workshops. Op basis van deze ervaringen willen we de dialoog aangaan met leerlingen en deze in een cyclus uitvoeren.

“Het streven is om de leerling meer sturing en grip te laten krijgen op zijn eigen loopbaanontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk dat we de leerling helpen woorden te geven aan zijn eigen kwaliteiten en motieven. Zo kan de leerling stapsgewijs inzien hoe hij tot keuzes kan komen. Hans Roorda laat ons kritisch nadenken over ons LOB-programma en de keuzes die we daarin willen maken.”

Heb je nog tips voor andere scholen?

“Kijk naar wat er buiten je eigen school op LOB gebied plaatsvindt. Maak gebruik van de expertise op collega-scholen, van regionale overlegvormen zoals bijvoorbeeld een decanenkring en LOB uitwisselingen tussen V(S)O en MBO.”

Over de Twijn

De Twijn is een bijzondere VSO school: een combinatie van leerlingen uit het vroegere cluster 3 én leerlingen die de VMBO/HAVO doen met fysieke beperkingen of die langdurig ziek zijn. Door een intensieve samenwerking met revalidatiecentrum de Vogellanden kunnen leerlingen op school en in schooltijd verschillende vormen van therapie krijgen; zo gaat er zo min mogelijk onderwijstijd verloren.

 

Wil je ook bewustwording over LOB bij jou op school creëren? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl voor vrijblijvend advies en om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep