Leven lang ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Om hierop in te kunnen spelen is een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van belang. Ontwikkeling is meer dan het leren van kennis, vaardigheden en houding die de (werk)omgeving vereist. Het betreft ook persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. Het begrip ‘ontwikkeling’ sluit aan bij de hedendaagse visie op loopbaanontwikkeling, waarin eigen regie nemen in de persoonlijke ontwikkeling in de context van een veranderende arbeidsmarkt het uitgangspunt is.

Prof. dr. M. Kuijpers en dr. A. Draaisma (zie video) sloegen de handen ineen en verrichtte samen onderzoek vanuit de behoefte antwoord te krijgen op de vraag hoe ‘leven lang ontwikkelen’ binnen organisaties wordt vormgegeven en mogelijk kan worden versterkt.

Leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief is gedefinieerd als:

“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en de toekomst!”

(Kuijpers & Draaisma, 2020).

Op donderdag 18 maart j.l. organiseerden we een live webinar rondom Leven Lang Ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief. Bekijk hiernaast de impressie video (5 min.)

download hier het onderzoeksrapport

Dat gaat niet vanzelf, daarvoor kunnen loopbaancompetenties worden ingezet (Bocciardi, et al, 2017; Kuijpers, 2016). Voor de ontwikkeling van loopbaancompetenties is begeleiding nodig en een loopbaangerichte werk- en leeromgeving.

Loopbaangroep ondersteunt organisaties bij het vormgeven van een loopbaangerichte werkomgeving waar een leven lang ontwikkelen gestimuleerd wordt. We begeleiden bij het ontwikkelen van visie en beleid voor leven lang ontwikkelen, bij het leidinggeven aan professionalisering, het voeren van ontwikkelgerichte gesprekken als leidinggevenden en het motiveren van collega’s om te leren.

Het uitgangspunt

Zingeving, plezier en succes in werk wordt bepaald door de mate waarin kwaliteiten en motieven van een werknemer of werkzoekende aansluiten bij die in een werksituatie.

Motieven- en kwaliteitenreflectie zijn van belang om bewust te worden van je waarden, ambities en sterke kanten. Werkexploratie is nodig om de (veranderende) eisen en cultuur van de werkplek te begrijpen en daarop aan te kunnen sluiten. Loopbaansturing is veranderen en stappen zetten in het werken aan waarden, ambities en kwaliteiten. Netwerken helpt om dit te realiseren of om anderen te helpen in hun loopbaan. In een loopbaangerichte omgeving ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen geluk maar ook voor die van anderen.

Loopbaancompetenties

Motievenreflectie is het onderzoeken van wensen en waarden op basis van ervaringen die emotie oproepen. Het gaat om bewustwording van wat werk in iemands leven betekent, wat iemand hierin voor anderen wilt betekenen en wat nodig is om prettig te kunnen werken.

Kwaliteitenreflectie is onderzoeken van sterke punten en potentie van iemand op basis van ervaringen. Kwaliteiten kunnen worden ingezet om doelen en wensen in leren en werk te realiseren.

Werkexploratie is het onderzoeken van eisen, waarden, mogelijkheden en ontwikkelingen in werk en leerervaringen die hiervoor nodig zijn. Daarbij kan het gaan om verdieping in werk dat interessant lijkt, maar ook om verbreding van het beeld door onderzoek naar nieuw werk.

Loopbaansturing is het ondernemen van acties in werk en leren op een manier die die past bij de persoon en de organisatie. Het gaat om het creëren van kansen om ambities te realiseren, door leren, uitproberen, oefenen, organiseren en profileren.

Netwerken is het opbouwen en onderhouden van contacten op de arbeidsmarkt gericht op loopbaan­ontwikkeling. Netwerkcontacten helpen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, om werkmogelijkheden te creëren en om feedback te krijgen op functioneren.

 

Ook is maatwerk mogelijk bij uitdagingen in het vormgeven van een leven lang ontwikkelen waar de organisatie voor staat.

Wanneer je aan de slag wilt gaan met ‘Leven Lang Ontwikkelen’ binnen jouw organisatie bieden daarvoor onderstaande interessante trainingen en Masterclasses. Liever maatwerk? Marinka en Aniek gaan graag met je in gesprek.


Masterclass: Visie en beleid voor leven lang ontwikkelen 

Ben je van plan leven lang ontwikkelen in de organisatie een plek te geven? En weten hoe je (meer) ontwikkelingsmogelijkheden creëert? Volg dan deze masterclass. Je formuleert een visie op loopbaangericht ontwikkelen en vertaald deze gelijk door in een concreet plan.


Masterclass: Leiding geven aan professionalisering

Een personeelsbeleid ontwikkelen dat toekomstbestendig is? Volg dan deze masterclass en neem stappen om loopbaangericht werken te borgen in zowel functioneringsgesprekken, professionalisering, rol/taakverdeling als binnen de teams.


Masterclass: Ontwikkelgericht gesprekken voeren als leidinggevenden

Wil je het bewustzijn van loopbaanstappen binnen je team vergroten? In deze masterclass leer je effectieve ontwikkelgerichte gesprekken te voeren met je team. Start nu en breng je team in beweging.


Workshop: Motiveren van collega’s om te leren

Voorkom dat medewerkers vastlopen in hun werk. Hoe? Door te ontdekken hoe jouw brein en dat van medewerkers werkt. Volg de workshop ‘Motiveren van collega’s om te leren’ en leer hoe je breinkennis kunt inzetten om medewerkers te motiveren.

Contact

06 34 11 47 30

COVID-19 protocol: bekijk ons protocol bij veilig training & advies op locatie

Loopbaangroep

Loopbaangroep