Leidinggeven aan een Leven Lang Ontwikkelen

Het boekje ‘Leidinggeven aan een Leven Lang Ontwikkelen’. De publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen Noloc, Loopbaangroep en de onderzoekers van de Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -Loopbanen, Prof. Dr. Marinka Kuijpers (red.) en Dr. Aniek Draaisma.

"Om goed en gemotiveerd inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen."

De drie samenwerkende partijen presenteren deze uitgave vanuit de gedachte dat er continue aandacht moet zijn voor persoonlijke- en loopbaanontwikkeling en dat dit voor iedereen op elk niveau vanzelfsprekend is en wordt. Loopbaanontwikkeling is volgens hen niet alleen een individuele zaak. Het draagt bij aan zingeving én aan economische ontwikkeling.

Stimulans vanuit de overheid 

Organisaties krijgen meer oog voor een leven lang ontwikkelen. Om goed en gemotiveerd inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Ook in steeds meer CAO’s is een vergoeding voor loopbaanondersteuning een feit.

Wetenschappelijk onderbouwd

Uit onderzoek van Kuijpers en Draaisma (2020), de basis voor de uitgave ‘Leidinggeven aan een Leven Lang Ontwikkelen’, blijkt echter dat de focus veelal ligt op de waarde van het hier en nu voor de organisatie. En minder op het toekomstige rendement dat voortkomt uit het ontwikkelen van persoonlijke drijfveren en mogelijkheden. Nog weinig wordt loopbaanontwikkeling gezien als zelfregie in de persoonlijk gewenste ontwikkeling, die aansluit bij de doelen in de organisatie en samenleving voor nu en in de toekomst.

Een ontwikkelproces

Het vormgeven van een ‘leven lang ontwikkelen’ in organisatie is geen eenmalige actie. Het is een ontwikkelproces. Om hierin steeds stappen te kunnen nemen die gerelateerd zijn aan de doelen en mogelijkheden van zowel de organisatie als de samenleving biedt deze uitgave handvatten om een beleid op een leven lang ontwikkelen als een cyclisch proces binnen organisaties te borgen.

Vanaf nu verkrijgbaar

De gedrukte uitgave van Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen (ISBN/EAN: 978-90-9034678-6) heeft 52 pagina’s en is in A5 formaat, vanaf 1 juli, voor € 9,95 hier te bestellen. 

"Deze uitgave biedt handvatten om een beleid op een leven lang ontwikkelen als een cyclisch proces binnen organisaties te borgen."

Wil je als school of organisatie jouw visie slim verbinden aan een leven lang leren en toekomstgericht opleiden? Merk je dat belangrijke stakeholders niet altijd op één lijn zitten? Wil je met elkaar heldere afspraken maken over de doelen en een praktische aanpak? Onze experts helpen scholen en organisaties zich toekomstgericht te ontwikkelen. Zo kun je een online training volgen, of actief met je team aan de slag. Kijk hier eens voor de mogelijkheden! Wil je meer weten? Neem contact op met ons via 06 34 11 47 30 of info@loopbaangroep.nl 

Deel deze training:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *