Varendonck College Someren

Het mooiste moment van de training Loopbaangesprekken is als de docenten trots hun opgenomen gesprekken met de leerling aan elkaar tonen. En vervolgens het moment laten zien dat de leerling beseft dat hij ECHT in gesprek is MET de docent.
Je ziet de lichaamshouding veranderen en het gesprek een andere diepgang krijgen. Een paradigmawisseling die tot een duurzame verandering leidt van de wijze hoe docenten met leerlingen in gesprek zijn en invulling geven aan het beginsel dat de leerling centraal staat”.
Peter Tijs, Directeur Varendonck-College

Uitdaging
 • Het Varendonck College Someren wilde loopbaanleren verstevigen binnen de vmbo-sectie
 • Ze constateerde dat het versterken van loopbaancompetenties van leerlingen en effectieve loopbaangesprekken essentiële onderdelen zijn om loopbaanleren goed vorm te geven
 • Loopbaangroep werd daarom gevraagd om het gehele onderwijzend personeel te professionaliseren op dit vlak

Aanpak
 • Er is gekozen voor een gefaseerd traject waarbij eerst schoolcoaches en daarna docenten werden getraind
 • Tijdens en na afloop van de training zijn de docenten begeleid door hun eigen schoolcoaches met oefeningen en coaching, om borging op de eigen werkplek te stimuleren
 • Loopbaangroep zette verschillende middelen in zoals blended learning (een mix van klassikale training & e-learning), intervisie, video-interactie begeleiding en een rendementsmeting.

Resultaten
 • De certificaten werden feestelijk uitgereikt aan 11 getrainde schoolcoaches en 82 getrainde docenten door Marinka Kuijpers en Paul Rosenmöller.
 • Gemiddelde waardering van deelnemers voor het ontwikkeltraject: 7,5
 • De rendementsmeting toonde verder aan dat deelnemers waren gegroeid op kennis, houding en vaardigheden.

Deelnemers
 • “Je krijgt inzicht in wat te behalen is met de leerlingen. Je gaat verder waar je normaal gesproken stopt.”
 • “Ik waardeerde de rustige opbouw, goede uitleg, praktische insteek.”
 • “Een training waarbij je zelf actief wordt betrokken. Hierdoor heb ik veel meer geleerd dan wanneer het ‘zitten en luisteren’ is.”

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30
Loopbaangroep

Loopbaangroep