SG Were Di

“Mijn ervaring met het traject van Loopbaangroep is zeer positief. LOB is belangrijk en behoort, naast het lesgeven, in onze ogen tot de kern van de taak van een docent. Door de inhoud van de trainingen en de manier waarop deze werden gegeven, is Loopbaangroep in staat geweest om een breed draagvlak te creëren bij onze docenten. Men was zeer enthousiast. Het gevolg is dat momenteel iedere leerling binnen het vmbo minimaal 2 loopbaangesprekken per jaar heeft. Door de hoge kwaliteit merken wij dat leerlingen deze gesprekken als zeer prettig en leerzaam ervaren. Het helpt leerlingen echt bij het maken van keuzes!”
Bob Kraakman, adj. Sector Directeur 

 

Uitdaging
 • SG Were Di vmbo had de keuze gemaakt om fors op LOB te investeren, zowel in tijd als geld.
 • Ze wilde een stap maken om de activiteiten te verbinden en integreren voor haar leerlingen. Loopbaanleren en het voeren van loopbaangesprekken stonden daarin centraal.
 • Als aanpak koos men te zorgen voor een breed draagvlak en goede samenwerking tussen management (directie, teamleiders), decanen, mentoren en docenten.

Aanpak
 • De school koos voor een gefaseerd ontwikkeltraject waarbij management, schoolcoaches en leerlingbegeleiders stapsgewijs en doelgericht zijn geprofessionaliseerd.
 • Management en schoolcoaches kwamen eerst tot gezamenlijke doelen en afspraken over de ontwikkelaanpak. Daarna werden schoolcoaches opgeleid. Zij hielpen vervolgens de ruim 100 mentoren en docenten tijdens de basistraining loopbaangesprekken en de borging op school.
 • Tijdens de periode ná training is daarbij gedurende een langere periode herhaaldelijk ondersteuning en intervisie geboden door Loopbaangroep-experts, om de LOB-verandering zo goed mogelijk te verankeren.

Resultaten
 • Management en schoolcoaches zitten op één lijn en zijn zich bewust van hun rol in LOB. Schoolcoaches konden hun team begeleiden in de verdere borging.
 • Ruim 100 leerlingbegeleiders kunnen de loopbaancompetenties toepassen en effectievere loopbaangesprekken voeren.
 • Gemiddelde waardering voor het ontwikkeltraject: 8. De intensieve begeleiding werd door schoolcoaches zelfs beoordeeld met een 9!
 • De rendementsmeting toonde verder aan dat…
  • Tijdens loopbaangesprekken vaker wordt uitgegaan van concrete ervaringen van de leerling;
  • De leerling regelmatiger een nieuw inzicht heeft en zelf de vervolgstap formuleert;
  • Deelnemers de juiste tools in handen hebben om in de praktijk te blijven oefenen met loopbaangesprekken

Deelnemerreacties
 • “Professioneel en uiterst leerzaam. Een verrijking van mij als mens en als docent.”
 • “Je leert vanuit een ander perspectief te kijken, namelijk vanuit de leerling. Dat is in onderwijsland hard nodig.”
 • “Hele fijne training, veel bijgeleerd en veel nieuwe handreikingen gekregen voor de gesprekken met leerlingen en voor de LOB-lessen.”
 • “Een fantastische training met hoog rendement.”

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30
Loopbaangroep

Loopbaangroep