MBO College Hilversum

“De training heeft mijn collega’s echt gehopen in hun contact met studenten. Ze hebben handvatten om het gesprek met de student daadwerkelijk inhoudelijk te gaan sturen en structuur aan te brengen. De docenten delen de mooie gesprekken die ze hebben met elkaar en dat houdt iedereen scherp voor LOB.”
Petra Bollen, opdrachtgever 

loopbaangroep

 

Uitdaging
 • MBO College Hilversum zag een belangrijke rol voor loopbaanbegeleiders binnen de nieuwe onderwijsvisie, waarbij de school inzet op flexibel (maatwerk) onderwijs.
 • Mentoren bieden studenten een brede vorming van loopbaanbegeleiding (bindend studieadvies) plus begeleiding bij het kiezen van keuzedelen. Zowel formeel (in de geplande loopbaangesprekken) als informeel in de klas (voor, tijdens en na de lessen/stages)
 • Mede daarom wilde het MBO College Hilversum het werken met de loopbaancompetenties verankeren in de dagelijkse praktijk van studenten, mentoren en docenten.

Aanpak
 • De school koos voor een ontwikkeltraject waarbij groepen van verschillende opleidingen gefaseerd zijn geprofessionaliseerd. Getrainde en ongetrainde mentoren/docenten kregen een passend aanbod van trainingen.
 • Zo werden ruim 80 mentoren, waaronder de teams van Welzijn, Techniek en Haarverzorging getraind in het voeren van loopbaangesprekken.
 • Voor de ervaren loopbaanbegeleiders werd een vervolgtraining loopbaangesprekken en/of een verdiepingstraining motievenreflectie aangeboden.

Resultaten
 • Ruim 100 mentoren en docenten kunnen de loopbaancompetenties (nog beter) toepassen en effectievere loopbaangesprekken voeren. Een deel is zelfs gespecialiseerd in motievenreflectie.
 • Gemiddelde waardering voor het ontwikkeltraject: 7,8.
 • De rendementsmeting toonde verder aan dat…
  • Mentoren tijdens loopbaangesprekken makkelijker de loopbaancompetenties kunnen toepassen;
  • Deze gesprekken nu vaker zijn gebaseerd op een concrete ervaring van de student;
  • De student vaker een nieuw inzicht heeft en zelf de vervolgstap formuleert.

Deelnemerreacties
 • “De trainingen zijn heel helpend om LOB op een goede manier vorm te geven.”
 • “De vervolgtraining is een korte, intensieve en bruikbare training voor de ervaren LOB-er.”
 • “De theorie uit de training is goed toe te passen in de praktijk.”
 • “Ik heb heel veel geleerd en vond jullie input en begeleiding erg waardevol!”

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30
Loopbaangroep

Loopbaangroep