Commanderij College

“Geweldig om in zo’n hoog tempo de kwaliteit en het plezier te zien groeien in de gesprekken tussen mentoren en leerlingen.”
Peter Francken, opdrachtgever 

commanderij college loopbaangroep

Uitdaging
 • Commanderij College wil loopbaanleren steviger verankeren en alle betrokken doelgroepen beter laten samenwerken.
 • Daarbij zijn een heldere visie en mogelijkheden om in de praktijk bij te dragen aan LOB van groot belang.
 • Door middel van effectieve, efficiënte en uniforme loopbaangesprekken wil de school leerlingen ‘leren kiezen’ in plaats van ‘keuzes laten maken’.

Aanpak
 • De school koos voor een intensief ontwikkeltraject waarbij management, schoolcoaches en leerlingbegeleiders gefaseerd en doelgericht zijn geprofessionaliseerd.
 • Allereerst heeft het gehele team kennis gemaakt met de loopbaancompetenties. Daarna hebben het management en de schoolcoaches de visie en richting van LOB bepaald. Vervolgens zijn de schoolcoaches opgeleid en alle mentoren getraind in het voeren van loopbaangesprekken.
 • Om de borging in de school te stimuleren worden intervisie en vervolgworkshops ingezet.

Resultaten
 • 70 mentoren zijn getraind met ondersteuning van 14 eigen schoolcoaches. Zij begeleiden de mentoren verder om loopbaangespreksvoering te borgen.
 • Management en vakdocenten zijn bewuster van hun mogelijkheden om praktisch en effectief bij te dragen aan LOB.
 • Gemiddelde waardering voor het ontwikkeltraject: 8,2
 • De rendementsmeting toonde aan dat…
  • Loopbaancompetenties gemakkelijker toepasbaar zijn tijdens gesprekken
  • Leerlingen vaker een nieuw inzicht hebben en zélf hun vervolgstap formuleren
  • Deelnemers de juiste tools in handen hebben om in de praktijk te blijven oefenen met loopbaangesprekken

Deelnemerreacties
 • “Helder, richtinggevend en inspirerend.”
 • “Deze training helpt om met elkaar in een LOB-flow terecht te komen.”
 • “Loopbaangespreksvoering is erg belangrijk voor onze leerlingen. De training schept bewustwording, ook van je eigen krachten en zwaktes.”

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30
Loopbaangroep

Loopbaangroep