Citaverde College

“Loopbaangroep heeft ons geleerd de juiste reflectievragen te stellen, om leerlingen te laten ontdekken welke talenten zij bezitten. Met als doel hen toe te rusten een weloverwogen vervolgopleiding te kiezen.”
Marion van Kempen (Adj.-directeur Citaverde Roermond)

“De mate van succes voor een geslaagde carrière hangt af van cognitieve vaardigheden i.c.m. met sociale vaardigheden. Dit geldt voor onze leerlingen én onze gehele schoolgemeenschap. Vandaar dat wij het uitermate belangrijk vinden dat wij in een veilige en stimulerende omgeving reflecteren met elkaar. Loopbaangroep heeft ons laten zien hoe wij dat het beste kunnen doen.”
Roger Creusen (Adj.-directeur Citaverde Heerlen)

Uitdaging

 • Twee locaties van het Citaverde, Heerlen & Roermond, wilden loopbaanleren verder versterken.
 • Men stelde vast dat loopbaangesprekken een essentieel onderdeel van loopbaanleren vormt.
 • Loopbaangroep werd gevraagd de mentoren verder te ontwikkelen in het voeren loopbaangerichte gesprekken

Aanpak

 • Allereerst werden 12 personen, afkomstig van beide locaties, opgeleid tot schoolcoach in loopbaangesprekken d.m.v. een gezamenlijke training.
 • Vervolgens werden de mentoren getraind op de eigen locatie m.b.v. blended learning (een mix van klassikale training & e-learning), intervisie, video-interactie begeleiding en een rendementsmeting.
 • Tijdens en na afloop van de training zijn de mentoren begeleid door hun eigen schoolcoaches, om borging op de eigen werkplek te realiseren.
 • Tenslotte hebben het management en schoolcoaches samen gewerkt aan verdere verankering tijdens vervolgworkshops ‘LOB-kracht’.

Resultaten

 • 12 getrainde schoolcoaches en 45 getrainde mentoren. Volgens afgesproken planning en binnen budget.
 • Gem. waardering voor het ontwikkeltraject: 7,3
 • De rendementsmeting toonde aan dat deelnemers zijn gegroeid op kennis, houding en vaardigheden. Mentoren gaven o.a. aan dat tijdens een loopbaangesprek nu…
  …de mentor veel vaker uit gaat van concrete ervaringen van de leerling,
  …de leerling vaker een nieuw inzicht op doet én een volgende stap kan maken, en
  …de mentor meer kennis heeft van het LOB-beleid

Deelnemerreacties

 • “Zeer zinvol, ook gezien de wijzigingen van de nieuwe examens vmbo waar LOB de rode draad vormt.”
 • “Ik waardeerde vooral de vraag- & gesprekstechnieken die ik kreeg aangereikt.”

Deel deze pagina:

Contact

06 34 11 47 30
Loopbaangroep

Loopbaangroep