GRATIS Leven Lang Ontwikkelen Webinar

“We hebben met elkaar ervoor te zorgen dat aandacht voor loopbanen voor iedereen op elk niveau vanzelfsprekend is en wordt.”

Marinka Kuijpers - Directeur Loopbaangroep

10 maart '22

van 16.00 - 16.30

deelname is gratis

Ben je een Beleids- of HR adviseur, (school)leider, afdelings- of teamleider? Prof. dr. M. Kuijpers deelt dan graag de uitkomsten van haar recente onderzoek met je. Samen met Aniek Draaisma heeft ze namelijk onderzocht hoe ‘leven lang ontwikkelen’ binnen organisaties wordt vormgegeven en mogelijk kan worden versterkt. Meld je aan. Deelname is gratis.

Leven Lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Om hierop in te kunnen spelen is een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van belang. Ontwikkeling is meer dan het leren van kennis, vaardigheden en houding die de (werk)omgeving vereist. Het betreft ook persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. Het begrip ‘ontwikkeling’ sluit aan bij de hedendaagse visie op loopbaanontwikkeling, waarin eigen regie nemen in de persoonlijke ontwikkeling in de context van een veranderende arbeidsmarkt het uitgangspunt is.

In het webinar komen zowel de nieuwste inzichten, recente onderzoeksresultaten omtrent een leven lang ontwikkelen, en de impact in de praktijk aan de orde. Uiteraard is er ook gelegenheid om met andere deelnemers in gesprek te treden.

Wil je als school of organisatie jouw visie slim verbinden aan een leven lang leren en toekomstgericht opleiden? Merk je dat belangrijke stakeholders niet altijd op één lijn zitten? Wil je met elkaar heldere afspraken maken over de doelen en een praktische aanpak? Onze experts helpen scholen en organisaties zich toekomstgericht te ontwikkelen. Zo kun je een online training volgen, of actief met je team aan de slag. Kijk hier eens voor de mogelijkheden! Wil je meer weten? Neem contact op met ons via 06 34 11 47 30 of info@loopbaangroep.nl 

Deel deze training:

GRATIS Leven Lang Ontwikkelen Webinar