Fresina Kreb

Fresina is facilitator van Loopbaangroep.

Ze is ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs en heeft daar verschillende ervaringen opgedaan. Zo is Fresina begonnen met lesgeven en mentoraat op het Individualiserend Voortgezet Onderwijs, de IVO-mavo. Vanuit haar aandacht voor het individu is ze begonnen met Remedial Teaching.

Na de IVO vond ze haar uitdaging in het Nieuwe Leren op het VMBO. Hier lag de nadruk niet meer op het reproductief leren, maar op betekenisvol leren. Helaas is dit Nieuwe Leren niet goed van de grond gekomen. Naarmate de school weer wat traditioneler werd, vond Fresina haar passie in het loopbaanleren en werd ze decaan. Zo heeft ze de loopbaanbegeleiding op haar school vormgegeven.

Het Individualiserend Voortgezet Onderwijs heeft haar visie op leren gevoed. Hierdoor gaat ze uit van talenten en aandacht voor de leerling. Ze vindt het belangrijk dat de leerling eigenaarschap over het eigen leren en ontwikkeling neemt.

Als facilitator zet ze haar expertise in om mentoren en vakdocenten te enthousiasmeren om leerlingen ervaringen te laten opdoen en ze hierover te laten nadenken.

Contact

Roeland Stehmann
06 402 432 39