Ellen Bender

Ellen is facilitator van de Loopbaangroep.

Door haar ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en het onderwijs heeft zij een deskundige kijk op jongeren en wat hen aanspreekt. Hierdoor sluit zij goed aan bij docenten om het gesprek met jeugd aan te gaan. Ze verzorgt al jaren trainingen in het voeren van loopbaangesprekken.

Uitgangspunt voor Ellen in het leven is waardevrij aansluiten bij de ander, vanuit een positieve insteek en energie. Dit uitgangspunt gebruikt ze ook als facilitator/trainer van de Loopbaangroep en haar eigen bedrijf ‘Meemaken.’ Ze begeleidt daarbij veranderingsprocessen, teambuildingssessies en mensen in een individueel coachingstraject.

Ellen is tevens eigenaar van een buurtrestaurant op een prachtige locatie in Voorst. In deze tot ‘plattelandskeuken’ verbouwde schuur wordt gepraat, gekookt, getraind, gegeten, gelachen, gecoacht en gedeeld.

Contact

06 34 11 47 30 
Loopbaangroep

Loopbaangroep