LOB in de school: “Docenten hebben zo echt tijd voor LOB-gesprekken”

Zo doen anderen dat!

guido loopbaangroep gsg guido ervaring loopbaangroep schoolcoach loopbaangesprekken lob loopbaanorientatie en begeleiding
Docenten en mentoren hebben geen tijd voor LOB. Het komt bovenop alle dagelijkse werkzaamheden zoals lesgeven, lesvoorbereidingen en toetsen nakijken. Dit is een veelgehoorde uitdaging wanneer er over Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) gesproken wordt. Maar LOB vraagt niet altijd om extra tijd. Vaak zijn er op de school al bestaande onderdelen van het lesprogramma die, met een kleine aanpassing, een perfecte ingang zijn voor een goed LOB-gesprek.

Hans Roorda staat ruim 30 jaar voor de klas als docent Duits en is daarnaast decaan vmbo bij GSG Guido in Amersfoort. In 2013 volgde hij de schoolcoachtraining bij Marinka Kuijpers. Hij kon zijn opgedane kennis direct inzetten: “Het gedachtegoed landde gelijk heel goed bij collega’s. Direct na de training werd er door iedereen praktisch meegedacht. Daaruit kwamen veel mooie oplossingen,” zegt Hans. Drie jaar later staat LOB als een huis.

Waar is GSG Guido begonnen? “Binnen vmbo-scholen doen de meeste leerlingen een stage. Op de beroepsgerichte opleiding hadden we stageperiodes van 3 weken, waarbij het opdoen van bepaalde ervaringen het uitgangspunt was,” zegt de vmbo-decaan. “Nu we meer loopbaangericht denken, dient deze stage vooral ter oriëntatie. De stage hebben we daarom opgeknipt in drie snuffelstages van een week. Dat betekent vaker een ervaring voor leerlingen, vaker netwerken (een leerling regelt eigen snuffelplekken) en vaker reflectie in een gesprek.”

“Begin bij iets wat er al is. Zo wordt de stap naar LOB-implementatie minder groots.”

Maar behalve het voordeel voor de leerling, is er ook een voordeel voor de organiseerbaarheid op school. “We vinden het erg belangrijk dat er na de stage ook gesprekken gevoerd worden met de leerlingen. Daarom hebben we besloten dat de leerlingen vier dagen snuffelen. Op de vijfde dag worden alle gesprekken op school ingepland en dat combineren we dan met een toets,” zegt Hans, “zo hoeven leerlingen niet alleen voor een gesprek naar school te komen”. “Het is voor een mentor niet haalbaar om 25 gesprekken te voeren op zo’n dag. Vandaar dat we hebben besloten dat alle docenten LOB-gesprekken voeren. Alle docenten zijn daarom getraind in het voeren van loopbaangesprekken.” Zodra een nieuwe collega wordt verwelkomd op de Guido, volgt hij of zij een korte training loopbaangesprekken.

De tijd die vrijvalt door de stages, gebruiken docenten zo o.a. voor gesprekken. Win-win: “De stages zijn dusdanig ingericht dat leerlingen zich optimaal kunnen oriënteren en dat docenten echt tijd hebben voor LOB-gesprekken. Er komt niets bij maar het komt in plaats van.”

Ook leerlingen op de school blijken een stuk gemotiveerder wanneer ze in gesprekken over hun toekomst na mogen denken. “Dat gesprek vinden ze inmiddels veel leuker dan boekjes invullen of een klassikale les. Iemand luistert echt. Er is individuele aandacht,” aldus Hans.

 

Meer weten over het inbedden van LOB op de school, de schoolcoachtraining of de basistraining loopbaangesprekken? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl of 06 34 11 47 30 voor vrijblijvend advies en om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep