LOB in de school: “Zorg voor herkenning bij leerlingen”

Zo doen anderen dat!

 

helicon lob integreren in de school zo doen anderen dat loopbaangroep

Marleen Booltink heeft in 2013 een schoolcoachtraining gevolgd bij Marinka Kuijpers. Sinds die training is er, nu in 2017, veel veranderd op het gebied van LOB in haar school. Een inspirerend verhaal, over hoe het Helicon als school de verantwoordelijkheid neemt voor LOB en het voeren van goede loopbaangesprekken. Eén van de vele voorbeelden wat betreft de integratie van LOB in de school.

Marleen is schoolcoach op het Helicon VMBO Nijmegen. Dat wil zeggen dat zij – samen met een collega van het Helicon MBO Nijmegen – de LOB-trainingen verzorgt in beide vestigingen van het Helicon. Na de schoolcoachtraining is namelijk besloten dat álle medewerkers getraind worden in het voeren van effectieve loopbaangesprekken. Dat houdt in dat niet alleen alle docenten, maar ook het ondersteunende personeel (zoals de conciërge, kantinemedewerkers, maar ook de bibliothecaris) weet hoe ze leerlingen kunnen stimuleren om te reflecteren op hun loopbaanervaringen.

Inmiddels is ruim 95% van alle personeel van het Helicon getraind. Wat is hiervan de achterliggende gedachte? “Wij merken dat de medewerkers van de kantine of de conciërge heel ander contact hebben met leerlingen dan bijvoorbeeld een docent.” zegt Marleen. “Het is enorm ingebed in de school. Iedereen gebruikt dezelfde gespreksterminologie in een loopbaangesprek, dat is voor leerlingen ook heel fijn. Zij gaan dingen herkennen en dat maakt dat LOB echt leeft.”

En het Helicon gaat nog een stap verder. “We hebben nu, samen met ROC Nijmegen en Helicon MBO Nijmegen, een programma ontwikkeld om tot een gezamenlijk doorstroomdossier te komen met alle ROC’s en MBO’s in de regio.” Nu loopt er een pilot, maar de bedoeling is om over een paar jaar alle leerlingen daaraan mee te laten doen. “Zo kunnen leerlingen straks – als het loopbaandossier goed is ingevuld en goedgekeurd door mentor, ouders en leerling – zonder intake terecht op een vervolgopleiding”, aldus Marleen.

Meer weten over de schoolcoachtraining of de basistraining loopbaangesprekken? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl of 06 34 11 47 30 voor vrijblijvend advies en om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep