Loopbaankeuzes en het belang van reflectie

door Marinka Kuijpers – gepubliceerd in Profiel Actueel, juni 2017

Bij het maken van loopbaankeuzes moeten Kahneman’s Systeem 1 en Systeem 2 verbonden worden doormiddel van reflectie (2011).

pexels-photo-67480

Om invloed te hebben op loopbaankeuzes, zijn loopbaancompetenties belangrijk. In kwaliteiten- en motievenreflectie worden systeem 1 en 2 met elkaar verbonden. Emoties en gedachten bij een ervaring die voortkomen uit automatische, onbewuste associaties, worden gebruikt om betekenis te geven aan de ervaring en bewust te worden van patronen in emoties en gedrag. Zo krijg je beeld wat passie oproept, wat steeds goed gaat, maar ook disfunctionele gedachten die je belemmeren om stappen te zetten.

De uitkomst van de reflectie geeft richting aan het formuleren van een vervolgstap om de loopbaan verder te ontwikkelen. Deze actie kan weer ervaringen opleveren ‘die ertoe doen’, waarop gereflecteerd kan worden. Het dus van belang om deze cyclus van ervaren, reflectie, actie/ervaring, steeds te ondersteunen. Reflectie verbindt ervaringen aan keuzes in leren en werk. Om loopbaanontwikkeling (in de zin van leren kiezen in plaats van laten kiezen) van jongeren mogelijk te maken, is loopbaanbegeleiding noodzakelijk. Begeleiding helpt bij het onderzoeken van de eigen denkpatronen, het oefenen van reflectie en het verbinden aan loopbaanacties.

Jongeren begeleiden bij keuzes noemen we in het onderwijs LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding), SLB (studieloopbaanbegeleiding) of SLC (studieloopbaancoaching). Dit komt vaak voor in de vorm van informatie of advies (monoloog). Echter, loopbaanbegeleiding om jongeren te leren kiezen moet plaatsvinden middels een dialoog en bovendien zijn ingebed in een praktijk- en vraaggericht curriculum. Jongeren moeten kunnen ervaren, kiezen, en kunnen praten over hun ervaringen en keuzes.

Loopbaangroep

Loopbaangroep