LOB inbedden in en om de school: “Een gezamenlijke visie zorgt ervoor dat LOB op de agenda blijft en iedereen betrokken is”

Zo doen anderen dat!

89208a22-b25b-4dc3-ab1d-1c59d1a35c1a-original
Ook al is het belang van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) voor jou duidelijk, het blijkt vaak lastig om het management en alle collega’s daarin mee te krijgen. Dit was de uitdaging van Gertrude van den Brink, Adviseur Onderwijs op Wellantcollege. Gertrude werkt op de Ondersteunende Dienst en is de schakel van LOB: ze staat dicht bij het CvB, de  Regiodirecteuren en heeft contact met alle LOB-coördinatoren en Teamleiders op de 21 vmbo locaties. Vanuit haar rol zorgde ze ervoor dat LOB een prominente plek kreeg op de agenda en het intern werd omarmd.

Hoe heb je iedereen in het LOB traject meegekregen?

“Ik kwam erachter dat ik het belang en de urgentie niet helder kreeg met alleen woorden, dus dook ik in de resultaten van de tevredenheidsenquête onder leerlingen en ouders,” zegt Gertrude. “Daaruit bleek dat loopbaanbegeleiding slecht scoorde. We deden al veel, en ook goede dingen, maar we haalden er niet uit wat we er mee voor ogen hadden.”

Hoe ben je gestart met het uitrollen van LOB?

“Voor ons was het van groot belang om een gezamenlijke visie te hebben. Daar heb ik veel aandacht aan besteed door bijvoorbeeld een uitgebreid kaderdocument te schrijven. Iedereen is daar nauw betrokken bij geweest, waardoor het nu lukt om één taal te spreken en daarbij dezelfde beelden te hebben. Het is helder wat we willen, het is goed geborgd dat we dit gaan doen en het is duidelijk dat het om een cultuuromslag gaat en een ontwikkeltraject is. We ervaren nu veel gemak van dit uitgebreide document: we hebben iets in handen om op terug te grijpen als we het dreigen te vergeten,” zegt Gertrude.

“Wat echt werkt, is om LOB te verbinden aan bredere thema’s. Je creëert het gevoel dat we ergens al mee bezig zijn, en dat LOB het middel is om er te komen.”

LOB uitrollen over 21 locaties bleek een grote puzzel. De vmbo scholen van Wellantcollege zijn vergelijkbaar, maar hebben onvergelijkbare voorzieningen, faciliteiten en leerlingen en liggen in heel verschillende gebieden. De weg hoe individuele locaties invulling geven aan LOB moet passend zijn bij de situatie daar. Gertrude legt uit: “Op een school waar de samenwerking binnen teams stroef verloopt, moeten we LOB even met rust laten en eerst een ander traject lopen. We willen dat de locaties zelf geactiveerd worden om na te denken over wat het beste bij hen past. Invulling van LOB is maatwerk”.

Wat zorgt ervoor dat LOB op de agenda blijft staan en dat er draagvlak is?

“Wat echt werkte, was om LOB te verbinden aan bredere thema’s, zoals Professionalisering, Teamontwikkeling, Vernieuwing Groen Onderwijs en Samenwerking vmbo-mbo. Zo voorkom je weerstand en de overtuiging dat ‘we weer iets nieuws moeten’. Je creëert juist het gevoel dat we ergens al mee bezig zijn; dat we het al willen en dat LOB het middel is om er te komen.” Gertrude werkte een concreet plan en flexibel aanbod uit en probeerde op deze manier om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor alle medewerkers.

Waar ben je trots op?

“Ik ben heel blij dat docenten zo positief spreken over LOB en over hoe we dit als Wellant aanpakken. Het is niet vanzelfsprekend dat er enthousiasme is voor zaken die centraal worden opgepakt. Ook is het fijn dat Loopbaangroep hun aanpak flexibel toe kon passen op de complexiteit van het Wellant. We hebben samen een manier gevonden die werkt!”

Inmiddels nemen de schoolcoaches verantwoordelijkheid voor LOB op hun locatie. Gertrude organiseert Wellant-breed de ondersteuning voor LOB. “LOB staat nu vol op de agenda. Dat is fantastisch! Zelfs de Wellant management conferentie én de eerste medezeggenschapsconferentie kreeg het thema LOB. Het staat nu echt op de kaart. We hebben nog een lange weg te gaan, maar er is veel vertrouwen,” aldus Gertrude.

Heb je een tip voor andere scholen?

“Als je echt iets wilt met LOB, moet je investeren in de mensen die het gaan trekken. Het is belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plek staat: een team van mensen die ervaren hoe leuk het is en werken vanuit enthousiasme. Verder is van belang om te investeren in het uitwerken en delen van een heldere visie en vervolgens -door de juiste ondersteuning- stimuleren dat collega’s zelf gaan nadenken hoe zij hier concreet vorm aan kunnen geven En vergeet niet: geduld is een schone zaak.”

 

Meer weten over het inbedden van LOB op de school, ontwikkeltrajecten op maat of de basistraining loopbaangesprekken? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl of 06 34 11 47 30 voor vrijblijvend advies en om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep