LOB inbedden in en om de school: “Leerlingen raken gewend aan praten over eigen loopbaan en maken de LOB-termen eigen”

Zo doen anderen dat!

LOB zo doen anderen dat Metameer Jenaplan Boxmeer Loopbaangroep

Henk Pouwels is schooldecaan en coördinator LOB op Metameer Jenaplan Boxmeer. Hij zorgt voor de aansturing van het LOB-proces en het betrekken van alle collega’s daarbij. Hoewel gespreksvoering op zijn school niet nieuw is, zijn er wel veel positieve ontwikkelingen geweest. “In het Jenaplan onderwijs heeft het gesprek, als een van de vier basisactiviteiten, een prominente plek. Wij hebben bewust gekozen om daar de loopbaancompetenties aan te koppelen.”

Het proces van toen naar nu

Een aantal collega’s hebben de Schoolcoachtraining Loopbaangesprekken gevolgd en nemen deze ervaring mee in scholing en coaching. Iedereen die op school komt werken doorloopt een traject waar de Jenaplanscholing een onderdeel van is. Het LOB-gedachtegoed is weer een onderdeel hiervan: “Op deze manier geven we handen en voeten aan LOB op school. Het is voor (nieuwe) collega’s duidelijk welke rol LOB speelt en hoe belangrijk het is,” zegt Henk, “en we zorgen ervoor dat er in het hele proces aandacht blijft voor collega’s.”

De betrokkenheid onder mentoren en docenten is groot. De jaarlagen vervullen daarin een belangrijke rol. Hierin komen mentoren van een bepaald jaar samen en LOB staat hoog op de agenda. Lessen worden besproken en er ontstaan nieuwe ideeën of projecten.

Henk legt uit hoe komt het dat LOB nu zo’n sterke positie heeft: “Op andere scholen hoor je over methodes, maar een methode is een middel. Belangrijker is het proces – het gesprek met de leerling, tussen leerling en ouder of mentor en tussen leerlingen onderling.”

Praten over loopbaancompetenties

Gespreksvoering is dus niet nieuw, maar praten over eigen loopbaan wel. Hoe heeft Metameer Jenaplan de verbinding gemaakt?

“Marinka Kuijpers heeft het heel concreet kunnen maken voor ons,” legt Henk uit. “Een leerling heeft drie LOB-gesprekken per jaar: We zetten veel in op het aangaan van een gesprek naar aanleiding van ervaringen in stages of de beroepsgerichte programma’s.” Belangrijk is ook de overdracht naar een nieuwe mentor, aan het begin en het einde van het jaar, waaraan nu de loopbaancompetenties zijn gekoppeld. Die overdracht bestaat uit een presentatie waarin de leerling aangeeft hoe ver hij is in eigen loopbaan; zijn ambities, kwaliteiten, ontwikkelpunten en vervolgstappen. “Ze maken hierdoor de LOB-termen heel eigen en raken gewend erover te praten met anderen,” vervolgt Henk.

“Op andere scholen hoor je over methodes, maar een methode is een middel. Belangrijker is het proces – het gesprek met de leerling, tussen leerling en ouder of mentor en tussen leerlingen onderling.”

Iedereen in en om de school betrokken

“Wat je merkt is dat leerlingen zich echt bezighouden met kwaliteiten en ontwikkelpunten. Iedereen op school is er bewust mee bezig. Ervaringen worden gedeeld met elkaar, met de mentor en met ouders in het driehoek gesprek. Ook ouders gaan de termen opnemen. Iedereen spreekt steeds meer dezelfde taal. Dat stimuleert enorm!”

Aan borging van LOB komt geen einde, als het aan Henk ligt: “Het gaat echt om het proces, en dat moet je samen doen. We zijn goed geslaagd in het eigen maken van LOB op school, maar we vinden het vooral belangrijk om continu door te ontwikkelen, zodat bijvoorbeeld de doorlopende leerlijn en het loopbaandossier nog meer zichtbaar wordt en body krijgt.“

 

Meer weten over het inbedden van LOB op de school, de schoolcoachtraining of de basistraining loopbaangesprekken? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl of 06 34 11 47 30 voor vrijblijvend advies en om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep