LOB op school: enthousiasme en resultaten van leerlingen verbeteren door loopbaangerichte i.p.v. resultaatgerichte gesprekken

Zo doen anderen dat!

csgwesselgansfort

otp groningen logo

Naast docent economie en stagecoördinator op het CSG Wessel Gansfort werkt Eltjo Smit ook als consultant bij OTP Groningen. OTP verbindt het onderwijs en het bedrijfsleven door middel van het organiseren van LOB evenementen. “Onze wens was om tijdens deze evenementen meer rekening te houden enerzijds met de belevingswereld van de leerlingen en anderzijds met de mogelijkheden vanuit de school en het bedrijfsleven.” zegt Eltjo. Met deze wens kwamen zij bij Loopbaangroep terecht.

De leerling is veel meer betrokken

In oktober 2017 volgde Eltjo, samen met medewerkers van OTP en een groep mentoren van de CSG, een speciale Masterclass LOB verzorgd door Loopbaangroep. Er werd ingegaan op hoe jongeren kiezen en wat dit specifiek betekent voor OTP bij het organiseren van LOB evenementen.

We kijken terug op een zeer goede Masterclass. De werkvormen in de Masterclass sloten goed aan bij onze wensen.” Voorheen hadden veel mentoren moeite met het voeren van goede loopbaangesprekken: zij moesten veel doorvragen om een klein beetje informatie uit de leerling te krijgen. Tijdens de Masterclass werden praktische handvatten meegegeven voor het voeren van een goed loopbaangesprek. “We merken nu dat tijdens zulke gesprekken de leerling zélf met informatie komt.

Bijna een jaar verder, hoe staat het nu?

Een aantal mentoren hebben de kennis uit de Masterclass gebruikt om een traject te ontwikkelen voor leerlingen uit HAVO 4 die met hun huidige cijfers met moeite het schooljaar zouden halen. “Ons doel was om met deze leerlingen loopbaangesprekken te gaan voeren zodat hun motivatie voor leren weer zou toenemen.”

Er waren zes leerlingen geselecteerd om mee te doen aan dit traject. Zij hadden gemiddeld elke twee weken een loopbaangesprek met hun mentor. Op basis van speelse opdrachten ontdekten de leerlingen hun waarden, normen, kwaliteiten en motieven. Dit gaf inzicht in welke opleidingen en beroepen wel en niet pasten bij hen. Daarnaast werd het helder welke vervolgstappen nodig waren voor, bijvoorbeeld, een bepaalde vervolgopleiding. “Voor de leerlingen werd het na de loopbaangesprekken duidelijker waarvoor zij leerden, bijvoorbeeld die ene opleiding of baan. Ze hadden weer een doel voor ogen.” Met trots vertelt Eltjo dat deze zes leerlingen hun cijfers hebben opgehaald en weer zin hebben gekregen in leren.

Voor de leerlingen werd het na de loopbaangesprekken duidelijker waarvoor zij leerden, bijvoorbeeld die ene opleiding of baan. Ze hadden weer een doel voor ogen.

Loopbaangericht i.p.v. resultaatgericht leren

Wanneer de resultaten van je leerlingen tegenvallen, lijkt het gemakkelijk om hen aan te spreken hierop met de hoop dat zij harder zullen werken om hun resultaten op te halen. Het CSG Wessel Gansfort laat echter zien dat in plaats van resultaatgericht, loopbaangericht te kijken naar deze situaties, je de leerling weer enthousiast kan maken voor leren. Zorg dus dat het niet over cijfers en problemen gaat, maar geef de leerling nieuwe inzichten en toekomstperspectief.

Voor Eltjo is het duidelijk: “We hebben mooie uitkomsten gezien bij de leerlingen die dit traject hebben gevolgd. Komend schooljaar willen we het traject aanscherpen en borgen, zodat we het naast HAVO ook kunnen door ontwikkelen naar andere leerniveaus.”

 

Meer weten over het voeren van effectieve loopbaangesprekken? Neem contact op via info@loopbaangroep.nl of 06 34 11 47 30 voor vrijblijvend advies en om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep