Aniek Draaisma

Aniek is facilitator bij de Loopbaangroep.

Sinds 2013 houdt zij zich bezig met de implementatie van LOB in het onderwijs. In 2018 promoveerde zij op dit onderwerp en sindsdien werkt zij met verschillende scholen en landelijke partijen aan het vergemakkelijken van implementatie- en verbeterprocessen op het gebied van LOB.

Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek naar en handvatten voor de loopbaanontwikkeling van werknemers, zowel binnen als buiten het onderwijs. Loopbaangerichte leeromgevingen vragen om loopbaangerichte werkomgevingen, waarin vanuit de kwaliteitenbenadering dezelfde doelen voor werknemers worden nagestreefd als die we voor onze leerlingen en studenten voor ogen hebben.

Aniek is sinds 2016 zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van onderwijs en loopbaanontwikkeling en werkt bij Wageningen University & Research aan een project voor teamgericht HRM in het primair onderwijs.

Contact

06 34 11 47 30 
Loopbaangroep

Loopbaangroep